NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO (NSŠ) KOORDINACINĖ GRUPĖ

Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinės grupės nuostatai pdf 

Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022-2024 m. veiksmų planas pdf

PANEVĖŽIO MIESTO NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINACINĖS GRUPĖS NARIŲ SĄRAŠAS

Mindaugas Libikas

Pušaloto bendruomenės valdybos narys

El. paštas minlib@gmail.com

Rimantas Narkūnas

Asociacijos „Tautos skydas“ pirmininkas

El. paštas rimantasnarkunas@gmail.com

Zita Kazlauskienė

Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto dekanė

El. paštas tau.panevezys@gmail.com

Bronė Slapšienė

Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus pirmininkė

El. paštas broneslapsiene@yahoo.com

Rimantas Baranauskas

Liekupio bendruomenės valdybos pirmininkas

El. paštas Daujenai2@gmail.com 

Virginija Juknienė

Panevėžio švietimo centro metodininkė

El. paštas  virginija.jukniene@gmail.com

Danutė Kriščiūnienė

Veiklių moterų klubo prezidentė

El. paštas danute.krisciuniene@kurciujumokykla.lt

Ala Kuzmienė

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė

El. paštas ala.kuzmiene@panevezysvsb.lt

Leokadija Vaitiekaitienė

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

El. paštas biblioteka@elekta.lt

Jonas Dumša

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkas

El. paštas lznspan@gmail.com

Gintautas Šimkus

Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus valdybos narys

El. paštas  arbata66@gmail.com

Skip to content