PLANAVIMO DOKUMENTAI

Panevėžio švietimo centro 2015–2017 metų strateginis planas  pdf 

Panevėžio švietimo centro 2018–2020 metų strateginis planas  pdf

Panevėžio švietimo centro 2021–2023 metų strateginis planas pdf

Panevėžio švietimo centro 2020 m. veiklos planas  pdf

Panevėžio švietimo centro 2021 m. veiklos planas  pdf

Panevėžio švietimo centro 2022 m. veiklos planas pdf

Panevėžio švietimo centro 2023 m. veiklos planas pdf

Panevėžio švietimo centro padalinių – skyrių: Panevėžio robotikos centro „Robolabas“ ir Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centro 2020-2021 metų ugdymo planas pdf

Panevėžio švietimo centro padalinių – skyrių: Panevėžio robotikos centro „Robolabas“ ir Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centro 2021-2022 metų ugdymo planas pdf

Panevėžio švietimo centro padalinių – skyrių: Panevėžio robotikos centro „Robolabas“ ir Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centro 2022-2023 metų ugdymo planas pdf

Kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą

Panevėžio švietimo centro vidaus kontrolės politika pdf

Panevėžio švietimo centro finansų kontrolės taisyklės pdf

Panevėžio švietimo centro darbo tvarkos taisyklės pdf

Asmens duomenų tvarkymo dokumentai   pdf

Skip to content