BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

2024 m. I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ataskaita

2023 m. IV ketvirtis

Mokėtinų sumų 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 

2023 m. II ketvirtis

Mokėtinų sumų 2023 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2023 m. 2 ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 

2023 m. I ketvirtis

Mokėtinų sumų 2023 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2023 m. I ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 

2022 m. II ketvirtis

Mokėtinų sumų 2022 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2022 m. birželio 30 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita

2022 m. I ketvirtis 

Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. kovo 31 d. ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2022 m. 1 ketvirtį

Pažyma dėl finansavimo sumų

Pažyma dėl finansavimo sumų

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2022 m. kovo 31 d. aiškinamasis raštas

Skip to content