SAUGUMAS (COVID-19)

Už COVID-19 ligos valdymą atsakingi asmenys

Direktorė Asta Malčiauskienė, el. paštas asta.pastas@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Inga Kaselienė, el. paštas inga.kaseliene@paneveziosc.lt

OV vadovo ir ŠMSM dokumentai https://mokyklabecovid.lt/

Svarbiausia informacija apie COVID-19 https://sam.lrv.lt/koronavirusas

Kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/NVSC%20Algoritmai.pdf 

Skip to content