VEIKLOS SRITYS

Panevėžio švietimo centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Panevėžio švietimo centro švietimo veiklos rūšys

Pagrindinė veiklos rūšis – kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

– švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 5.60,

– kultūrinis švietimas, kodas 85.52,

– sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.

Kitos, ne švietimo veiklos rūšys:

– kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29,

– nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20,

– kita leidyba, kodas 58.19,

– sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas, kodas 84.12,

– socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72.20.

Panevėžio švietimo centro veiklos sritys pateiktos Panevėžio švietimo centro nuostatų II skyriuje.

Skip to content