FINANSINĖS ATASKAITOS

2024 m. I ketvirčio ataskaitos: 

Finansinės buklės ataskaita I ketvirtis 2024-03-31 

2023 m. IV ketvirčio ataskaitos: 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketvirčio ataskaitos: 

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2023 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinio 

Veiklos rezultatų ataskaita 2023-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2023-09-30

2023 m. II ketvirčio ataskaitos: 

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2023 m. II ketvirčio ataskaitų rinkinio 

Veiklos rezultatų ataskaita 2023-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2023-06-30

2023 m. I ketvirčio ataskaitos: 

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2023 m. I ketvirčio ataskaitų rinkinio 

Veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2023-03-31

2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys:

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2022 m. III ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2022 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinio

Veiklos rezultatų ataskaita 2022-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2022-09-30

2022 m. II ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2022 m. II ketvirčio ataskaitų rinkinio

Veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2022-06-30

2022 m. I ketvirčio ataskaitos: 

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2022 m. I ketvirčio ataskaitų rinkinio 

Veiklos rezultatų ataskaita 2022-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2022-03-31

2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys:

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2021 m. III ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2021 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita 2021-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-30

2021 m. II ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2021 m. II ketvirčio ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita 2021-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-06-30

2021 m. I ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2021 m. I ketvirčio ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita 2021-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31 

2020 m. metinė ataskaita

2020 m. I ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2020 m. I ketvirčio ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita 2020-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-03-31

2020 m. II ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2020 m. II ketvirčio ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita 2020-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-06-30

2020 m. III ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2020 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita 2020-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-09-30

2019  m. II ketvirčio ataskaitos:

 Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita 2019 06 30

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 06 30

2019 m. I ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2019 m. I ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita 2019 03 31

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 03 31

2018 m. metinė ataskaita

2018  m. III ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2018 m. III ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-06-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 06 30 duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018 06 30

2018  m. II ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-06-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 06 30 duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018 06 30

2018 m. I ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 03 31 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 03 31 duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018 03 31

2017 m. metinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės_būklės_ataskaita 2017-12-31

Finansinės_būklės_ataskaita 2017-12-31_tęsinys

Veiklos_rezultatų_ataskaita_2017-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017-12-31

2017 m. III ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. II ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. I ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2016 m. III ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

2016 m. II ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

2016 m. I ketvirčio ataskaitos:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

2015 m. metinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

Skip to content