TAU TARYBA

Kazlauskienė Zita

TAU PF rektorė

zkazlauskiene@gmail.com

Remeikienė Margarita

Prorektorė organizaciniams reikalams

r.margarita3@gmail.com

Pečiulenė Rita

Rektorės padėjėja (menų fakultetas)

peciuliene00@gmail.com

Bilienė Valė

Rektorės padėjėja (užsienio kalbų fakultetas)

vale.biliene@gmail.com 

 

Gaspariūnienė Dalia

Renginių organizavimas

laisvalaikis@pankultura.lt

Augėnienė Virginija

Tapyba

virginija_augeniene@yahoo.com

Bagdonienė Dalia

Sveika gyvensena

daliabagdoniene29@gmail.com

Balabonienė Liuda

Literatai

liuda.balab@gmail.com

Krasauskienė Violeta

Grupių meno vadovė

vkvk661@gmail.com

Natkienė Stanislava

 

Vilnos vėlimas

stanislavanat@gmail.com

Norvaišienė Rakelė

Rankdarbiai

rakele21@gmail.com 

Pšalgauskienė Zita

Siuvimas

zita.varabl@gmail.com

Strakšienė Jūratė

Virtuvės paslaptys

juditamarija@gmail.com

Sokolovienė Donata

Tapyba

donatasokolova@gmail.com

Šeibokienė Rima

Mobilografijos klubas

rseibokiene@gmail.com

Vilimienė Nijolė

Šiaurietiškos lazdos

ni.vilimiene@gmail.com

Virbalienė Audronė

Mezgimas

atundra77@gmail.com

Vyšniauskienė Danguolė

Meno mylėtojai

danguolev2@yahoo.com 

Tvarkūnienė Alma

Neurografika

atvarkuniene@gmail.com

Skip to content