Apie centrą

Misija – teikti kokybiškas ir prieinamas edukacines paslaugas įvairioms tikslinėms grupėms, atliepiant Panevėžio miesto ir šalies švietimo prioritetus.

Vizija – modernus, atviras kaitai Centras, padedantis bendruomenėms mokytis, kurti ir  tobulėti, ugdyti technologijoms atvirą ir verslią visuomenę.

Vertybės

Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms.

Kūrybingumas – kelio naujovėms atvėrimas, žinių kūrimas ir taikymas visose švietimo srityse,  iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Atsakomybė už savo veiklą, aktyvus rūpinimasis aplinka ir bendruomene.

Centro siekis – VAIKAI, noriai lankantys Centrą ir įsitraukiantys į STEAM ugdymą(si) ir kitas veiklas; TĖVAI, aktyviai dalyvaujantys neformaliojo vaikų švietimo veiklose ir patys besimokantys; nuolat tobulėjantys Panevėžio PEDAGOGAI ir mokyklos, miesto BENDRUOMENĖ, palaikantys ir kuriantys mokymąsi.

Tikslai

  • Bendruomenių telkimas
  • Mokymosi visą gyvenimą idėjos įgyvendinimas
  • STEAM ugdymo(si) stiprinimas

 

Skip to content