2019 METŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ

2019 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė
„Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“

 

2019 m. lapkričio 18 – 24 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius leistis į mokymosi kelionę – 20-tąją suaugusiųjų mokymosi savaitę.
Kviečiame leistis į mokymosi kelionę!
2019 m. lapkričio 15 d. iš Vilniaus Geležinkelio stoties pajudės 20 – tosios Mokymosi savaitės traukinys. Visos Lietuvos suaugusiųjų švietėjus ir jų besimokančiuosius kviečiame tapti keleiviais bei įsijungti į Mokymosi savaitės judėjimą!
Kelionės idėja
20-tąją Mokymosi savaitę skiriame suaugusiųjų mokymosi visose gyvenimo srityse idėjos sklaidai, mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui, mokymosi patrauklumo atskleidimui, suaugusiųjų mokymosi pažangos apžvalgai bei suaugusiųjų mokymosi ateityje įžvalgų aptarimui.
Pagrindiniai 2019 m. Mokymosi savaitės tikslai: apžvelgti ir įvertinti dvidešimties suaugusiųjų mokymosi savaičių patirtį ir indėlį į suaugusiųjų mokymosi idėjos sklaidą, apmąstyti, kaip galima pasiekti geresnių suaugusiųjų mokymosi rezultatų; parodyti suaugusiųjų mokymosi galimybes įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, didinti jų dalyvavimą mokymesi; skatinti suaugusiųjų mokytojų motyvaciją dirbti kūrybiškai.
Kelionė prasideda…
2019 m. lapkričio 15 d. Vilniaus Geležinkelio stoties erdvėse vyks Mokymosi savaitės atidarymo konferencija ir viešos aktyvaus mokymosi dirbtuvės. Čia apdovanosime Metų andragogę/ą ir pagerbsime mokymosi projektų konkurso nugalėtojus, paskelbsime Europos elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“ metų andragogus, paminėsime tas įstaigas, kurios 20 metų savo renginiais palaikė Mokymosi savaitės iniciatyvą.
Renginyje laukiami visos Lietuvos suaugusiųjų švietėjai bei jų besimokantieji, stotyje belūkuriuojantys keleiviai.
Keliaukim kartu!
Skatiname, kad Vilniaus Geležinkelio stotyje prasidėjusi Mokymosi savaitės tęstųsi įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Pagalvokite, galbūt, 20 –tosios Mokymosi savaitės pradžia Jūsų vietovėje irgi galėtų būti autobusų ar geležinkelio stotis, kita vieša vieta?

Dvidešimtą kartą suaugusiųjų švietimą ir mokymą organizuojančias įstaigas ir organizacijas kviečiame būti kartu: atverti savo duris, kviesti arba patiems eiti į svečius. Atraskime mokymosi galimybes netradicinėse erdvėse ir parodykime jas suaugusiems. Susitikime atvirose ir draugiškose miestų erdvėse. Organizuokime mokymus, akcijas, atvirų durų dienas, atviras pamokas, kūrybines dirbtuves, meninės raiškos projektus, pusryčius, popietes ir vakarones, bendruomenių susitikimus ir talkas, pažintinius vizitus, parodas, diskusijas, socialines akcijas. Pasirinkta veiklos forma priklauso nuo Jūsų sprendimo.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija keliauja kartu ir žada:
– Koordinuoti suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimą visoje Lietuvoje (skleisti informaciją, rinkti informaciją apie renginius, sudaryti nacionalinę renginių programą).
– Rūpintis Mokymosi savaitės viešinimu (parengti ir išleisti plakatą, kitas viešinimo priemones, įtraukti į Mokymosi savaitės idėjos ir vykstančių renginių sklaidą žiniasklaidos priemones).
– Organizuoti Metų andragogės/o rinkimus ir jos/jo pagerbimą.
– Organizuoti konkursą „Kelionė po mokymosi pasaulį“, kuriame suaugusiųjų švietimo ir mokymo įstaigos pristatytų vykdytų projektų ir iniciatyvų poveikį įstaigoms ir/arba juose dalyvavusiems žmonėms, prasmingiausių projektų ir iniciatyvų pagerbimą.
Organizuodami 2019 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę bendradarbiausime su Lietuvos Respublikos Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Europos elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“ nacionaline agentūra – Švietimo mainų paramos fondu, kitomis suaugusiųjų švietimu besirūpinančiomis įstaigomis.
Informacija apie suaugusiųjų mokymosi savaitę skelbiama www.lssa.smm.lt/suaugusiujumokymosisavaite
Nacionalinė Mokymosi savaitės renginių programa bus paskelbta nuo 2019 m. lapkričio 11 d.