Category Archives: Regioniniai projektai

PROJEKTAS „KAIP GIMSTA SCENOS DEKORACIJOS“

Panevėžio švietimo centras kartu padaliniu – regioniniu atviros prieigos STEAM centru, įgyvendina vaikų ir jaunimo meno projektą „Kaip gimsta scenos dekoracijos“   Projekto tikslas – skatinti vaikus dalyvauti integruotoje formaliojo ir neformaliojo švietimo veikloje, per menines ir STEAM veiklas sužadinti vaikų kūrybiškumą, iniciatyvumą, mokslinį smalsumą, supažind...

SOCIOKULTŪRINĖS VEIKLOS IR SAVITARPIO PAGALBOS KLUBAS „SAU IR BENDRUOMENEI“

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIOKULTŪRINĖS VEIKLOS IR SAVITARPIO PAGALBOS KLUBAS „SAU IR BENDRUOMENEI“ Panevėžio švietimo centras nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“. Panevėžio švietimo centro parengto projekto idė...

Projektas „Gera praktika – galimybė augti ir tobulėti“

Panevėžio švietimo centras nuo 2020 m. gegužės 11 d. įgyvendina projektą „Gera praktika – galimybė augti ir tobulėti“. Jo tikslas – įtraukti bedarbius ar ekonomiškai neaktyvius asmenis į darbo praktikas, organizuoti mokymus, siekiant suteikti projekto dalyviams naujų žinių, įgūdžių, dėl kurių pagerėtų šių asmenų padėtis darbo rinkoje. Projekto uždaviniai: 1. Da...

„MATEMATIKOS MOKAU(SI) SAVIVALDŽIAI – MOKAUSI ATSAKINGAI“

Panevėžio švietimo centras kartu su keturiomis gimnazijomis įgyvendina projektą „Matematikos mokau(si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“. Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti šiuolaikišką bei patrauklų mokiniams savivaldaus mokymo (-si) modelį matematikos pamokose, siekiant pagerinti 10-os klasės mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus. Veiklos: 1. Mokytojų kvalifikacijo...
Skip to content