ĮVYKO PROJEKTO „PAŽADINK SAVYJE SUPER GALIĄ„ BAIGIAMASIS RENGINYS

Vasario 21 d. Panevėžio robotikos centre „RoboLabas“ vyko projekto „Pažadink savyje super galią“ baigiamasis renginys. 🏁
Projektu buvo siekiama didinti specialiųjų poreikių ar kitų sunkumų turinčių ir patiriančių jaunuolių įtrauktį įgyvendinat bendras veiklas–kūrybinius projektus, stiprinančius jaunuolių tarpusavio bendravimą, draugystę.
Siekiant šio tikslo, visus metus organizavome dirbtuves, kurių metu projekto dalyviai įgijo mechanikos, elektros inžinerijos žinių, stiprino kūrybiškumo, loginio mąstymo gebėjimus ir, žinoma, kūrė tarpusavio bendrystę.
Džiaugiamės, kad projekto metu pavyko sustiprinti ryšius su mūsų partneriais – Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro bendruomenėmis. Šių mokyklų mokiniai buvo pagrindiniai projekto dalyviai.
Viena iš baigiamojo renginio dalių – diskusijų popietė su mūsų partneriais. Popietės metu didelį dėmesį ir skyrėme mokytojui – kalbėjome apie patiriamą stresą, jo įveikos būdus panaudojant neuroedukacijos metodus ir patys juos išbandėme. Už puikų laiką ir informatyvią veiklą dėkojame „Vidaus gerovės namų“ neuroedukatorei Rėdai Grigaitienei.
Veiklą finansavo Europos Sąjunga.