Category Archives: Tarptautiniai projektai

„STEBĖK, IŠMOK, NAUDOK“

ERASMUS+ mobilumai atvers kelią į įstaigos sėkmę Panevėžio švietimo centras nuo 2020 m. gruodžio 21 d. įgyvendina ERASMUS+ lėšomis finansuojamą mobilumų KA1 projektą STEBĖK, IŠMOK, NAUDOK. Projekto pagrindinis tikslas – švietėjų kompetencijų stiprinimas, įtraukiant suaugusiuosius į projektines veiklas. PROJEKTO TIKSLAI: 1. Kelti darbuotojų tarpkultūrinę kompetenciją, d...

SUPport of Problem-solving mentality in lifelOng leaRning for Trainers

ERASMUS+ Programme 2019 – KA2 Adult Education Project Nr.: 2019-1-LT01-KA204-060494     „SUPport of Problem-solving mentality in lifelOng leaRning for Trainers“ („Parama mokytojams stiprinant problemų sprendimo kompetencijas mokymesi visą gyenimą“) 2019-10-01  –  2022-03-30     Projekto partneriai     EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (Belg...

Įgyvendinti projektai

Take action today to stop the Bullying! Build bridges between Peers  Erasmus + projekto „Take action today to stop the Bullying! Build bridges between Peers“ („Imkimės veiksmų šiandien, kad sustabdytume patyčias! Sukurkime tiltus tarp bendraamžių“) pristatymas Projekto simbolika Projekto ženklas Projekto plakatas Projekto lankstinukas Projekto svetainė: https://www.stopbullyingpa...
Skip to content