Category Archives: Respublikiniai projektai

BIRŽELIO 1 D. STARTUOJA PROJEKTAS „PABĖGELIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA“

Panevėžio miesto savivaldybėje nuo birželio 1 d. startuoja projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“, kurio metu bus teikiama tiesioginė pagalba kiekvienam, Panevėžio mieste gyvenamą vietą deklaravusiam, pabėgėliui. Suprantama, kad atvykus į kitą šalį laukia ne vienas iššūkis, kurių svarbiausias – sėkmingai integruotis į vietos bendruomenę...

SEKITE ŠVIETIMO PARAMOS FONDO IR FONDO ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ NAUJIENAS

Dalyvavimo projektuose patirtis – neįkainojama. Projektų pagalba įvairios organizacijos ir asmenys prisideda prie bendruomenės, šalies, ir Europos plėtros bei tobulėjimo, o svarbiausia, sprendžia aktualias visuomenei problemas. Įgyvendindami projektines veiklas dalyviai tobulina įvairias kompetencijas, nuo skaitmeninio raštingumo iki  kūrybiškumo, bendradarbiavimo, komunikacijos ir...

SAUGIOS APLINKOS MOKYKLOJE KŪRIMAS II

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Panevėžio švietimo centras dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę a...

INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE

  PROJEKTAS „INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE“, NR.09.2.1-ESFA-V-726-01-0001 Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technol...

LYDERIŲ LAIKAS 3

„Lyderių laiko 3″ startas Aukštaitijos sostinėje Vasario 26-ąją Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko įžanginis projekto renginys, sukvietęs nemažą būrį švietimo įstaigų atstovų. Renginio metu buvo pristatytos projekto „Lyderių laikas 3“ teikiamos galimybės, diskutuota dėl galimų kokybinių pokyčių...

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis (09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos, švietimo centrai ir kt. Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 ...
Skip to content