INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE

Kuriame Lietuvos ateitį logošvietimo aprūpinimo centras logo švietimo ir mokslo ministerija logo

PROJEKTAS „INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE“, NR.09.2.1-ESFA-V-726-01-0001

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM (Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics santrumpa iš anglų k. reiškianti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo kompleksinį ugdymą)  elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandyti ir įdiegti. Šiam uždaviniui pasiekti planuojama parengti, išbandyti ir išleisti 2 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius pedagogams. Rinkiniai bus parengti vadovaujantis šiuolaikiniu požiūriu į vaiką ir jo mokymąsi, amžiaus tarpsnio ypatumus ir į tai, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai geriausiai mokosi ir juos supantį pasaulį pažįsta patys būdami aktyvūs ir praktiškai bandydami, tyrinėdami, eksperimentuodami, kurdami ir spręsdami problemas.

Siekiami Projekto rezultatai: 1. Parengti, išbandyti ir išleisti 2 ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniai (kiekvieno po 4000 egz.) ikimokyklinio ugdymo programai diegti. 2. Parengti, išbandyti ir išleisti 2 priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniai (kiekvieno po 1300 egz.) priešmokyklinio ugdymo programai diegti. 3. Apmokyti 285 ikimokyklinio ugdymo auklėtojai. 4. Apmokyta 190 priešmokyklinio ugdymo pedagogų.

Panevėžio švietimo centro vykdomos paslaugos aprašymas

PU grupe 1 

Mokymai PU metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjams

Kokybiška priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo praktika

Vykdomos veiklos:

  1. Parengti ir instituciniu lygiu akredituoti 80 akademinių valandų kvalifikacinę programą bei mokymų medžiagą priešmokyklinio ugdymo metodinių rinkinių rengėjų grupei.
  2. Įvykdyti mokymus PU rengėjų grupei pagal akredituotą programą.
  3. Parengti ir akredituoti 24 val. stažuotės Danijoje programą Priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjams.
  4. Įvykdyti 24 ak. val. stažuotę PU metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjams.
  5. Vykdyti 20 val. konsultacijų Priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjams.
  6. Koordinuoti PU rengėjų grupės vadovo veiklą.

Stažuotės Danijoje fotoalbumas:

https://www.google.com/url?q=https://photos.app.goo.gl/7hpWNomrUibX6swu8&source=gmail&ust=1560342612860000&usg=AFQjCNH2-Ks068VrbHlT5GJ93JObpJtohQ”>https://photos.app.goo.gl/7hpWNomrUibX6swu8