BIRŽELIO 1 D. STARTUOJA PROJEKTAS „PABĖGELIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA“

Panevėžio miesto savivaldybėje nuo birželio 1 d. startuoja projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“, kurio metu bus teikiama tiesioginė pagalba kiekvienam, Panevėžio mieste gyvenamą vietą deklaravusiam, pabėgėliui.

Suprantama, kad atvykus į kitą šalį laukia ne vienas iššūkis, kurių svarbiausias – sėkmingai integruotis į vietos bendruomenę. Siekiant tai palengvinti, bus suteikta galimybė įgyti svarbiausių integracijai reikalingų žinių:  mokytis lietuvių kalbos, spręsti psichologinių patirčių sukeltas savijautos problemas, susipažinti su mūsų šalies kultūra ir teisine sistema, gauti konsultacijas  apie užsieniečių teises ir pareigas Lietuvos Respublikoje, apie sveikatos priežiūrą, socialines, švietimo ir kitas paslaugas.

Kalbos žinios būtinos, todėl pamokos bus organizuojamos 3-imis lygiais: pradedantiesiems, pažengusiems ir besiruošiantiems laikyti lietuvių kalbos egzaminą. Atsižvelgiant į tikslinės grupės užimtumą, mokymai vyks darbo valandomis ir po darbo valandomis pasirinktinai.

Pageidaujantys gauti išsamesnės informacijos arba registruotis į užsiėmimus, galite kreiptis į  projekto parnerius, pagal jus dominančias veiklas:

 

PROJEKTO „PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA“

VEIKLOS

(pradžia – 2023 birželis, pabaiga – 2024 vasaris)

 

Eil.Nr. Veiklos

 

Kontaktinė info
1. Veikla, skirta asmenų migracijos metu patirtam stresui, taip pat kitoms fizinių ir psichologinių patirčių sukeltoms savijautos problemoms spręsti VšĮ „Septynios akimirkos“

p. Kristina: 8 691 97009

     
2.  Veikla, skirta moterų ir mergaičių įgalinimui: šviečiamieji seminarai verslumo, savarankiškumo skatinimui, darbo grupės apie moterų teises į sveikatą, finansinę laisvę, integraciją į darbo rinką VšĮ „Septynios akimirkos“

p. Kristina: 8 691 97009

     
3. Veikla, skirta nelegalaus darbo mažinimo, prekybos žmonėmis, priklausomybių nuo

psichotropinių medžiagų rizikos prevencijai

VšĮ „Septynios akimirkos“

p. Kristina: 8 691 97009

     
4. Veikla, skirta informuoti apie užsieniečių teises ir pareigas Lietuvos Respublikoje, apie sveikatos priežiūrą, socialinės apsaugos, švietimo ir kitas paslaugas VšĮ „Septynios akimirkos“

p. Kristina: 8 691 97009

     
5. Vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugos Panevėžio švietimo centras

p. Rima mob.: 8 687 58270

 

     
6. Lietuvių kalbos mokymai

3 gr.-  pradedantiesiems,

2 gr. – pažengusiems,

1 gr. – besiruošiantiems laikyti lietuvių klb. egzaminą. Atsižvelgiant į tikslinės grupės užimtumą, mokymai vyks darbo valandomis ir po darbo valandomis pasirinktinai.

Panevėžio švietimo centras

p. Rima mob.: 8 687 58270

     
7. Veikla, skirta užsieniečių socialinei ir kultūrinei, pilietinei integracijai (bus suorganizuoti 1 išvyką bendruomenės stiprinimo ir krašto pažinimą Šiauliuose. Susitikimas vyks su ukrainiečių bendruomene Malva. VšĮ „Septynios akimirkos“

p. Kristina: 8 691 97009

     
8. Savaitgalinė mokykla vaikams ir suaugusiems “Надія“. Planuojami renginiai: ukrainiečių vaikų / suaugusiųjų parodos, ukrainietiškos šventės šeimoms,  susitikimai, skirti Ukrainos regionų istorinio, kultūrinio ir kulinarinio paveldo pristatymui. Panevėžio švietimo centras

p. Rima mob.: 8 687 58270

     
9. Veikla, skirta padėti pabėgėlių vaikus užregistruoti į priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo programas ir (ar) tarpininkauti padedant susirasti vaikams ir jaunimui veiklą pagal jų poreikius ir pomėgius, skatinti popamokinę jų veiklą, įgalinti tėvus aktyviai dalyvauti jų vaikų ir jaunimo mokymosi procese. Panevėžio švietimo centras

p. Rima mob.: 8 687 58270

 

 

 

 

 

 

 

Projektas finansuojamas ES ir valstybės biudžeto lėšomis.