PROJEKTAS „PAŽADINK SAVYJE SUPER GALIĄ“ ĮTRAUKĖ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR NEGALIŲ TURINČIUS JAUNUOLIUS Į ROBOTIKOS VEIKLAS

Neįgaliųjų, specialių poreikių turinčių asmenų įtraukties užtikrinimas yra svarbus šiuolaikinės visuomenės siekis. Įtraukties principas remiasi idėja, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, turi turėti galimybę dalyvauti visuomeninėje veikloje, gauti išsilavinimą, dirbti, gauti sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas. Įtraukties principas ypač aktualus Lietuvos švietimo kontekste.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1- osios šalies ugdymo įstaigos pradėjo įgyvendinti įtraukųjį ugdymą – pagal šią reformą, mokyklos į mokymosi procesą privalo integruoti mokinius su specialiaisiais poreikiais, negaliomis. Tačiau moksleivių požiūris į tokių asmenų integraciją vis dar formuojasi – dalis jaunuolių dar tik mokosi bendravimo ypatumų su tokiais asmenimis, ne visi pasiruošę asmeniniams ryšiams. Spartesnei įtraukčiai reikalingos abipusės pastangos, todėl svarbu imtis iniciatyvų skatinančių požiūrio keitimąsi.

2023-2024 m. Panevėžio švietimo centras įgyvendino Europos solidarumo korpuso finansuojamą projektą „Pažadink savyje super galią“, kurio tikslas – stiprinti specialiųjų poreikių, negalių ar kitų sutrikimų turinčių jaunuolių įtrauktį. Tikslas buvo įgyvendinamas organizuojant bendras veiklas, kūrybinius projektus stiprinančius jaunuolių tarpusavio bendravimą, draugystę, ugdančius toleranciją, empatiją, kartu ir įgūdžių, reikalingų jaunuolių profesinei ir kasdienei veiklai, ugdymą.

Projekto metu jaunuoliai dalyvavo dirbtuvių cikle, kurio metu mokėsi dirbti su įvairiomis technologijomis – „Micro:bit“ mikrokompiuteriu, „Ozobot“ bei „Photon“ edukaciniais robotais, išbandė „Wedo.2“, „Spike Prime“, „Mechanics“ konstravimo rinkinius, įgijo programavimo žinių naudodami „Makecode“ programavimo aplinką, susipažino su 3D projektavimu ir patys kūrė 3D projekcijas naudodami „Thinkercad“, jas spausdino 3D spausdintuvu. Dirbtuvių veiklos vyko Panevėžio švietimo centro padalinyje robotikos centre „RoboLabas“.

Įgyvendindami šias veiklas jaunuoliai buvo įgalinti pažinti vienas kitą, bendrauti, bendradarbiauti, kurti, o kurdami – analizuoti, matuoti, skaičiuoti, planuoti, tai yra lavinti jų ateičiai ir profesinei veiklai naudingus įgūdžius. Projekto pabaigą pažymėjo baigiamasis renginys, kurio metu aptarėme pasiektus rezultatus, įgytus ir patobulintus gebėjimus.

Projektas „Pažadink savyje super galią“ įtraukė 250 dalyvių, kurie dalyvavo 16-oje kūrybinių dirbtuvių, vyko į pažintinę išvyką į Ventspilį, Latviją, lankėsi mokslo centre „Vizium“, išmoko atsakingai naudotis skaitmeninėmis technologijomis, o svarbiausia – bendravo, socializavosi.

Projekto veiklos padėjo didinti negalią, stiprių specialiųjų poreikių turinčių jaunuolių įtrauktį, prisidėjo prie visai miesto bendruomenei svarbios problemos sprendimo, sudarė sąlygas skirtingiems jaunuoliams pažinti vienas kitą, susidraugauti, užmegzti ilgalaikius ryšius.

Projektas finansuotas Europos sąjungos.