PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRUI SUTEIKTA „ERASMUS“ AKREDITACIJA

Panevėžio švietimo centrui suteikta „Erasmus“ akreditacija 2021–2027 m. laikotarpiui. „Erasmus“ akreditacija patvirtina, kad organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti mokymosi tikslais kokybiškas mobilumo veiklas ir laikysis mobilumui taikomų „Erasmus“ kokybės standartų. „Erasmus“ akreditacijos suteikimas patvirtina, kad esame parengę kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis. „Erasmus“ akreditacija leis paprasčiau pasinaudoti finansavimo pagal būsimos 2021–2027 m. programos 1 pagrindinio veiksmo galimybėmis. Panevėžio švietimo centro (toliau – Centras) darbuotojai turės daugiau galimybių vykti į stažuotes Europos šalyse ir įgyti tarptautinės patirties. Tai stiprins darbuotojų profesionalumą ir, orientuojantis į Panevėžio miesto ir šalies švietimo poreikius, tarptautinį bendradarbiavimą, užtikrins kokybiškesnių paslaugų teikimą įvairių tikslinių grupių nariams.

Akredituotos organizacijos gali naudotis šiais privalumais:

  • kurti savo strategiją: „Erasmus“ akreditacija padeda organizacijai nusistatyti tikslus ir suteikia laisvę pasirinkti greitį, kuriuo norima judėti siekiant tikslų,
  • gauti pastovų finansavimą: naujai mobilumo veiklai vykdyti organizacija kasmet gauna „Erasmus+“ lėšų,
  • augti ir mokytis: galima išbandyti naują veiklą ar bendradarbiavimą su naujomis organizacijomis partnerėmis neteikiant naujos paraiškos,
  • investuoti į ateitį: stabilus finansavimas reiškia, kad galima sutelkti dėmesį į ilgalaikius tikslus. Mobilumo veikla galima padėti palaipsniui ir nuolat didinti akreditaciją gavusios organizacijos mokymo ir mokymosi kokybę.

Panevėžio švietimo centro tikslai:

  1. Gilinti darbuotojų mentorystės, lyderystės, komandinio darbo, komunikacijos, viešojo kalbėjimo kompetencijas, užtikrinančias inovatyvių mokymo metodų, programų darbui su suaugusiaisiais kūrimą.
  2. Didinti Centro žinomumą tarptautiniame lygmenyje.