Augti- tai mokytis ir kurti

Projekto koordinatoriaus -asociacijos „Aukštaičių kultūros draugija“ ir trijų partnerių (Panevežio švietimo centras, Asociacion Juvenil Almenaras (Ispanija),  Espacio Técnico De Innovacion Y Formacion (Ispanija) grupė parengė projektą „Kultūros paveldo įkvėptas mokymasis visą gyvenimą“ (Cultural heritage- inspired lifelong learning) siekdama mažinti įvairių suaugusiųjų grupių socialinę atskirtį įtraukiant juos į patrauklias edukacines veiklas, skatinti ir motyvuoti nuolatinį mokymąsi ir tobulėjimą. Tai atliepia Erasmus+ mažos apimties partnerysčių projektų siekį – inovacijų ir švietimo pokyčius bei prioritetus: socialinę įtrauktį, skaitmeninimą ir tvarumą. Taip pat projektu siekiama skatinti jame dalyvaujančių organizacijų įsitraukimą į tarptautines veiklas, megzti ryšius ir dalintis idėjomis bei patirtimi su švietėjiškomis, kultūrinėmis organizacijomis kitose šalyse; plėsti savo narių/darbuotojų komunikavimo, bendradarbiavimo bei bendrakultūrines kompetencijas.

Projekto tikslą įgyvendinti numatėme per uždavinius:

  • žemos kvalifikacijos suaugusiųjų galimybių dalyvauti ekonominėje veikloje plėtra ir kasdienio gyvenimo kokybės gerinimas stiprinant asmenines kompetencijas ir minkštuosius įgūdžius;
  • kūrybinių galių, bendrystės ir aktyvesnio įsitraukimo į visuomeninį-kultūrinį gyvenimą skatinimas, įgyvendinant aktualaus turinio, patrauklių metodų ir lanksčių formų edukacines programas;
  • įvairių tipų organizacijų suaugusiųjų švietėjų partnerystė ir bendradarbiavimas vietos ir tarptautiniu lygiu plėtojant ugdymo turinio įvairovę, didinant jo kokybę ir prieinamumą.

Projekto turinys pagrįstas praktiniais mokymais ir savarankiška kūrybine veikla ir vyko pagal dvi programas: „Asmens bendrųjų kompetencijų ir įgūdžių stiprinimas“ bei „Įtraukties į mokymąsi visą gyvenimą stiprinimas per etnokultūrą ir tradicinius amatus“. Asmens bendrųjų kompetencijų ir įgūdžių stiprinimo programoje siūlomi moduliai apėmė skaitmeninių technologijų praktinio naudojimo, taisyklingos valstybinės kalbos, komunikavimo, projektų rengimo, laiko valdymo ir kt. įgūdžius, o „Įtraukties į mokymąsi visą gyvenimą stiprinimas per etnokultūrą ir tradicinius amatus“ programos dalyviai įsitraukė į tradicinių amatų veiklas ir galėjo išlaisvinti savo kūrybiškumą per savarankiškas užduotis. Visų partnerių organizuotuose mokymuose dalyvavo apie 150 unikalių dalyvių, o tikslinė grupė- labai įvairi: jauni suaugusieji, kurie dėl įvairių socialinių, ekonominių, asmeninių priežasčių sunkiau integruojasi į darbo rinką, kultūros, socialinės srities viešųjų  ir nevyriausybinių įstaigų darbuotojai, miesto ir kaimo vietos bendruomenės, senjorai. Šią įvairovę sąlygojo partnerių vietovė, pagrindinė veikla, probleminės sritys, ir svarbiausia- dalyvių poreikiai. Kadangi visų partnerių organizacijos veikia suaugusiųjų švietimo, kultūros srityse, poreikis ir tendencijos yra nuolat stebimos.

Mokymų programos inovatyvios savo lankstumu: kiekvienoje programoje siūloma pasirinkti iš 8 ar 10 modulių (dauguma modulių dar turi skirtingos trukmės variantus). Sutarta tik dėl bendros abiejų programų trukmės. Taip pat pasirenkamas mokymų intensyvumas, vieno susitikimo trukmė bei mokymų būdas (kontaktinis, nuotolinis, hibridinis). Šie svarbūs principiniai dalykai buvo aptarti ir išdiskutuoti projekto pradžioje vykusioje projekto partnerių kūrybinėje stovykloje. Na, o galutinį sprendimą dėl mokymų temų bei organizacinių dalykų (mokymų laiko, trukmės, intensyvumo, būdo)  trukmės lėmė patys būsimų mokymų dalyviai prieš mokymus įvykusiuose susitikimuose ir apklausoje.

Visose veiklose stengiamės akcentuoti „Žaliojo judėjimo“ idėjas, naudoti aplinkai draugiškas, tausojančias medžiagas ir priemones.

Turbūt tai ir lėmė, kad mokymus jų dalyviai įvertino labai teigiamai. Jie pabrėžė praktinį mokymų pobūdį, konkretiems gebėjimams skirtas užduotis,  lankstumą tiek turinio, tiek organizaciniu požiūriu. Taip pat puikiai vertino informacijos apie mokymus teikimą, mokymų fizinę ir emocinę aplinką, dėstytojų dėmesį kiekvienam mokymų dalyviui. Praktiškai visi dalyviai nurodė, kad įgytos žinios ir įgūdžiai jau padeda jiems tiek kasdieniame gyvenime, tiek darbe ar visuomeninėje veikloje. Kelios organizacijos po mokymų rimtai susidomėjo Erasmus+ projektais ir artimiausiu metu planuoja teikti paraiškas. Senjorus ypač sužavėjo „Sumanaus keliautojo“ modulyje išbandytos programos- jie šį kelionių planavimo būdą ar jo elementus keletą kartų jau pritaikė praktiškai.

Mokymų dalyviai džiaugėsi suradę savyje kūrybinių galių ir džiaugėsi tradicinių amatų įgūdžiais: juostų pynimo, ornamentinio dekoravimo, keramikos ir kt. Galbūt kai kuriems tai taps nuolatiniu pomėgiu, o gal ir papildomomis pajamomis.

Neabejotina nauda ir organizacijoms- projekto partneriams. Ypač tai aktualu tiems, kas naujai įsitraukia į Erasmus+ veiklas ir suvokia, kokias galimybes atveria ši programa. Tarptautiškumas teigiamai įtakoja organizacijos kultūrą, suteikia naujų idėjų, motyvuoja komandas veikti.

Projektas dar nesibaigė- dar laukia tarptautinės „Žaliosios dirbtuvės“ ir teatralizuotas baigiamasis renginys Panevėžyje bei vietinės Ispanijos partnerių konferencijos. Tačiau jau dabar galime teigti, kad veiklos pavyko. Turbūt keletas esminių sėkmės sąlygų- partnerių nuolatinė komunikacija ir  bendradarbiavimas, įvairių grupių įtrauktis, suaugusiųjų besimokančiųjų poreikių atliepimas ir lankstumas tiek veiklų turinio, tiek organizaciniu požiūriu.