ERASMUS+ PROJEKTAS „TAKE ACTION TODAY TO STOP THE BULLYING! BUILD BRIDGES BETWEEN PEERS“

Panevėžio pedagogų švietimo centras partnerio teisėmis dalyvauja Erasmus+ projekte „Take action today to stop the Bullying! Build bridges between Peers“ (KA201 – Strategic Partnerships for school education  Nr. 2017-1-ES01-KA201-038486)

Sausio 21 –osios vakarą iš Portugalijos, Turkijos, Italijos, Čekijos ir Ispanijos į Panevėžį atvyko projekto dalyvių- mokinių ir mokytojų- grupė. Lietuva svečius iš saulėtų šalių sutiko svetingai – su sniegu ir staiga paspaudusiu šaltuku… Tačiau pirmasis – susipažinimo – vakaras buvo jaukus ir šiltas: prie bendro stalo valgyta vakarienė, laužyta anglų kalba kalbėtasi apie vizito programą.

Pirmadienis (01-22)
Trumpas Panevėžio pedagogų centro direktorės Astos Malčiauskienės Centro pristatymas, lietuviškos dovanėlės svečiams, mokinių tekstilės darbų parodos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui, atidarymas. Esame dėkingi Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos technologijų mokytojai Daliai Sinkevičienei, kuri ne tik pasisiūlė surengti parodą, bet ir su mokiniais atvyko į susitikimą, pristatė darbų atlikimo techniką, svečius apdalijo šventiniais atvirukais.
Toliau – svečių vizitas Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje. Visus linksmai nuteikė kaip visuomet optimistiškai nusiteikęs direktorius Raimondas Dambrauskas, kurio vedama ekskursija po gimnaziją tikrai svečiams neprailgo. Projekto dalyviams parodyti mokomieji kabinetai, skaitykla, muziejus, papasakota apie gimnazijos tradicijas, mokymosi tvarką.
Po sočių pietų autobusas su projekto dalyviais pajudėjo Anykščių link – į Arklio muziejų. Svetinga aukštaitiškos trobos šeimininkė Nijolė papasakojo, kaip seniau lietuviai duoną kepė, kokių papročių laikėsi, kokiais namų apyvokos reikmenimis naudojosi. Na, o kai gerai krosnis įkaito, pamokė suformuoti naminės duonos kepaliuką. Kol duonelė kepė, svetingi muziejaus šeimininkai buvo priversti trumpinti papasakojimą apie eksponatus, nes svečius gąsdino šaltis. Labai užsieniečiams patiko ir lietuviška naminė duona, ir skanios vaišės, ir šilta senovinė troba, bet labiausiai, sakė, prisimins spirginusį šaltuką…

Antradienis (01-23)
Projekto dalyviai šiltai ir nuoširdžiai priimami Panevėžio miesto savivaldybėje. Susitikime dalyvavo Panevėžio savivaldybės mero pavaduotojas Petras Luomanas, administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė, komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Gurskienė. Svečiams pristatyta patyčių situacija mieste, patyčių prevencijos programos. Po to – susitikimas su ugdymo įstaigų spec. pedagogais, psichologais Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos salėje. Kaip sprendžiami su patyčiomis mokykloje susiję klausimai, papasakojo „Minties“ gimnazijos dvyliktokės, tyrimo apie patyčias rezultatus pristatė „Saulėtekio“ progimnazijos vaikinai, apie tarnybos veiklą papasakojo PPPT darbuotojai. Svečiai – turkų ir italų komandos – taip pat pristatė tyrimų apie patyčias rezultatus.
Po rimto darbo svečiai viešėjo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje. Už šaunų ir linksmą priėmimą reikia padėkoti jo organizatoriams – gimnazijos direktorei Emilijai Kriščiūnaitei ir mokytojams. Svečiai vis prisimindavo, kaip dainavo „Tu Lietuva, tu mana…“ ir mokėsi groti įvairiais instrumentais, o paskui atliko jungtinį kūrinį. Žinoma, projekto dalyviams koncertavo gimnazistai, aplankyta mokinės dailės darbų paroda.
Vakare – draugiškos boulingo varžybos. Komandas sudarė užsienio svečiai, Pedagogų švietimo centro darbuotojos, „Minties“ gimnazijos merginos ir „Saulėtekio“ progimnazijos vaikinukai. Buvo linksma, šilta, triukšminga.

Trečiadienis (01-24)
Diena prasidėjo draugišku projekto  dalyvių vizitu į Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinę mokyklą. Kaip visuomet, čia visi laukiami ir šiltai priimami direktorės Danutės Kriščiūnienės ir besišypsančių mokytojų. Svečius mokykloje nustebino ne tik koncertuojantys mokiniai, bet ir pats mokyklos profilis, mokytojų atliekamas darbas.
Tą dieną projekto dalyviai lankėsi ir Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje, kur stebėjo mokinių vaidinamo spektaklio repeticiją. Vėliau ir svečiams teko pabūti aktoriais: grupelėse jie turėjo suvaidinti vieną ar kitą daiktą. Tie daiktai linksmai „atgijo“, kai visiems teko suvaidinti pasaką. Už kūrybišką svečių priėmimą vėlgi turime būti dėkingi gimnazijos direktoriui Vytautui Raišiui, mokytojams ir gimnazijos mokiniams.

Ketvirtadienis (01-25)
Autobusas anksti rytą pajuda Trakų link. Oras, kaip visuomet, nelepina, bet svečių nuotaika puiki. Trakuose projekto dalyviai aplanko garsiąją pilį, pasižvalgo po miestą, Senojoje kibininėje paragauja kibinų ir išskuba į Vilnių.
Sostinėje gidė svečius vedžioja po senamiestį, jie apsilanko gintaro muziejuje, nukeliauja į Katedros aikštę, prie Prezidentūros, Universiteto, pabuvoja Užupyje.

Penktadienis (01-26)
Projekto dalyviai lankosi Vilniaus Dailės akademijos Meno ir dizaino laboratorijose, dalyvauja praktiniuose užsiėmimuose „Laiminga žinutė“: batikos technika dažo drobę, paskui grafikos laboratorijoje ant jos spaudžia užrašus. Svečius ketvirtadienį-penktadienį išvykose lydėjusi projekto koordinatorė, Pedagogų švietimo centro metodininkė Birutė pasakoja, kad priėmimas Akademijoje buvo nepaprastai įdomus ir šiltas. Svečiams ir veikla kūrybinėse dirbtuvėse, ir studentų darbų paroda labai patiko.

Nors oro svečiams negalėjome užsakyti, bet kultūrine ir švietimo programa projekto dalyviai, remiantis anketos duomenimis, liko patenkinti. Tai buvo pirmasis projekto partnerių susitikimas. Kitas numatytas pavasarį Čekijoje.

Dar sykį dėkojame visiems – vadovams, dėstytojams ir mokytojams, mokiniams – geranoriškai ir nuoširdžiai įsijungusiems į vizito veiklas:

Panevėžio miesto savivaldybei,
Panevėžio Juozo Balčikonio, Juozo Miltinio, „Minties“, Vytauto Mikalausko menų gimnazijoms,
Panevėžio Alfonso Lipniūno ir „Saulėtekio“ progimnazijoms,
Panevėžio pedagoginei psichologinei tarnybai,
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinei mokyklai,
Vilniaus dailės akademijos Meno ir dizaino laboratorijai,
šauniai vertėjavusiems „Saulėtekio“ progimnazijos septintokams Kostui Balčiūnui, Ąžuolui Šiukščiui, Jonui Biržiečiui, 
vertėjai Liucijai Šiaučiūnienei.