ERASMUS+ PROJEKTO „STEBĖK, IŠMOK, NAUDOK“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS PRAHOJE

Projektinė veikla – išskirtinė

2022 m. kovo 16–18 d. penki Panevėžio švietimo centro darbuotojai dalyvavo Erasmus+ KA104 projekto „Stebėk, išmok, naudok“ partnerių susitikime Prahoje – organizacijoje EUDA (Europeant Development Agency). Tai buvo paskutinis projekto stebėjimo vizitas, kurio metu projekto dalyviai susipažino su partnerių veikla – darbo specifika, taikomomis metodikomis, pagilino tarpkultūrinę, komunikavimo anglų kalba kompetencijas.

Projekto dalyviai buvo sužavėti partnerių projektinės veiklos patirtimi: darbo organizavimu, žmogiškųjų išteklių skirstymu organizuojant projektines veiklas. Lietuvoje projektą dažniausiai rašo vienas asmuo, o projekto komandą paprastai sudaro vos keli darbuotojai. Bendraujant paaiškėjo, kad partnerių organizacijoje komandą sudaro 7–8 asmenys, iš kurių kiekvienas atsakingas už tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, vienas – už idėjos generavimą ir plėtojimą, antras asmuo skaičiuoja finansus, kiti atitinkamai rūpinasi tiksline projekto grupe, jos įtraukimu į vykdomas veiklas, viešinimu ir pan. „Mūsų organizacija įgyvendina daugybę nacionalinių ir tarptautinių įvairių sričių projektų – švietimo, mokymo, socialinių ir technologinių inovacijų, aplinkos ir tvaraus transporto,“ – susitikimo metu džiaugėsi projektų konsultantas Marek Trestik.

Įvairovė

Stebėjimo vizito metu Panevėžio švietimo centro darbuotojai susipažino, kurios sritys partneriams aktualiausios, kokius projektus organizacija yra parengusi ir vykdo. Nustebino projektų formų ir temų įvairovė: mobilumai, tarptautinis bendradarbiavimas, suaugusiųjų problemų sprendimo būdų paieška, atskirties mažinimas, skaitmeninio švietimo tinklo gerinimas, suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą plėtotė, įvairių tikslinių grupių kompetencijų gilinimas ir integracija į darbo rinką.

Švietimo centro darbuotojams buvo smalsu sužinoti, kaip partneriai geba vykdyti tokius skirtingus projektus, kurie apima, pavyzdžiui, autizmo spektro sutrikimų turinčių asmenų ugdymą, specifinės grupės integravimą į darbo rinką ar skaitmeninio turinio atnaujinimą, kūrimą. Anot partnerių, tai nėra sudėtinga, kai kiekvienas darbuotojas atlieka tam tikras apibrėžtas funkcijas. „Mes siekiame atskleisti projekto tikslinės grupės geriausias savybes, norime jiems padėti integruotis į darbo rinką, jiems artimą veiklą. Mūsų siekis – pritraukti kuo daugiau organizacijų, kurios pasiūlytų veiklas mūsų tikslinės grupės dalyviams,”- teigė projektų konsultantas.

Rūpinasi aplinka

Panevėžio švietimo centras dar tik pradeda įgyvendinti pastaruoju metu itin aktualią tvarumo idėją, todėl projekto dalyviams buvo labai naudinga sužinoti apie partnerių jau įgyvendintus tvarumo tematikos projektus ir patirtis. Pavyzdžiui, vienas tokių projektų BICY, skatinęs tvarius judumo

modelius Vidurio Europoje, kai naudojami dviračiai – energiją taupanti ir aplinką tausojanti transporto priemonė. Projektu buvo skatinama keistis požiūriais ir patirtimi, siekiama sukurti nuoseklų ir integruotą dviračių naudojimo planą mieste ir regione, propaguoti dviračio, kaip pagrindinės viešojo transporto, modernios ir ekologiškos susisiekimo priemonės, įvaizdį. Projekte dalyvavo 11 partnerių iš 7 šalių (Austrijos, Čekijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Slovakijos ir Slovėnijos), atstovaujančių subalansuotam valdžios institucijų ir transporto tyrimų institucijų deriniui. Partneriai pasakodami pasidžiaugė, kad ir patys ėmė daugiau judėti. Bent vieną kartą per savaitę automobilius, metro, autobusus iškeitė į dviračius. Projekto dalyviams įspūdį paliko ir partnerių sėkmingai įgyvendintas projektas E2BEBIS (Biochar klasterių nauda aplinkai ir ekonomikai centrinėje teritorijoje), kurio metu buvo sprendžiamas riboto bioanglies naudojimo Centrinėje Europoje, tinkamos teisinės bioanglies sistemos nebuvimo ES lygmeniu ir dalyvaujančių šalių nacionaliniu lygmeniu klausimas. Pagrindinis projekto tikslas – plačiau naudoti aplinkai nekenksmingas technologijas – bioanglį, pagamintą pirolizės būdu, nes ji vis dar laikoma šalinamomis atliekomis. Projektas buvo įgyvendintas penkiose ES šalyse – Italijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Čekijoje.

Tikslas – kompetencijų stiprinimas

Prahoje įsikūrusi Europos plėtros agentūra EUDA rūpinasi įtraukiuoju ir novatorišku švietimu, socialinėmis inovacijomis, novatoriškomis technologijomis, jų pažanga. Įstaiga bendruomenėms organizuoja profesinio tobulėjimo kursus, rūpinasi prevencija, palankiais aplinkai veiksniais ir pan.

Panevėžio švietimo centro projekto „Stebėk, išmok, naudok“ tikslas – švietėjų kompetencijų stiprinimas, įtraukiant suaugusiuosius į projektines veiklas. Projektu siekiama plėtoti darbuotojų, dirbančių su suaugusiais asmenimis, tarpkultūrinę kompetenciją, stiprinti mentorystės, socialinę ir komunikavimo kompetencijas, ugdyti modernios lyderystės kompetencijas, siekiant visaverčio bendradarbiavimo kokybės.

Projekto vadovė Vaida Repovienė