INICIATYVA „PAMOKOS MATUOJASI PANEVĖŽIO ĮMONES”

Daugelis ekspertų sutaria, kad visapusis mokinių ir jų kompetencijų ugdymas negali būti įgyvendinamas vien teorinių žinių pagalba. Teorinės ir praktinės žinios – dvi neatskiriamos pažinimo proceso dalys, būtent todėl reikalinga sėkminga šių sričių integracija. Panevėžio plėtros agentūros ir Panevėžio švietimo centro antrus metus vykdoma iniciatyva „Pamokos matuojasi Panevėžio įmones“ prisideda prie šios integracijos – skatina verslo ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimą, padedantį moksleiviams susipažinti su skirtingų Panevėžio įmonių veikla ir karjeros galimybėmis jose. Iniciatyvos tikslas – suteikti galimybę mokiniams įgyti daugiau praktinių žinių ir geriau orientuotis profesinėje srityje, skatinti jaunimą savo darbinę karjerą sieti su Panevėžio miesto įmonėmis.

Prisidėdamos prie šios iniciatyvos Panevėžio ugdymo įstaigos delegavo 12 mokytojų, kurie skirtingose miesto įmonėse kūrė patirtinio mokymosi scenarijus moksleiviams. Prie projekto taip pat prisijungė dešimt Panevėžio įmonių ir įstaigų, „Aukštaitijos vandenys“, „Panevėžio stiklas“, „Automatikos sistemos“, „Burbuliukas ir Co“ ir kt., taip pat Panevėžio profesinio rengimo centras, Panevėžio miesto dailės galerija, Panevėžio kraštotyros muziejus bei Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Galime pasidžiaugti, kad mokytojų ir įmonių bendradarbiavimo dėka buvo sukurta daugiau nei dvi dešimtys patirtinio mokymo(si) scenarijų, kuriuos jau išbandė didelė gausa mokinių iš dešimties miesto mokyklų. Šiemet į kvietimą prisijungti prie iniciatyvos atsiliepė dar dešimt miesto įmonių. Tarp jų – „Adax“, „AQ Wiring Systems“, „Emeko“, „Kriautė“, „Panevėžio energija“, „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, Panevėžio kolegija ir kt. Tikimąsi, kad iniciatyva tęsis ir toliau – pamokų scenarijai bus pristatomi kitiems šalies mokytojams ir plačiai taikomi pamokose.

Kviečiame pažvelgti į iniciatyvos „Pamokos matuojasi Panevėžio įmones“ bendradarbiavimo pavyzdžius:

https://www.facebook.com/watch/?v=2391802904285017&ref=sharing

https://www.facebook.com/gntvhd/videos/258532132849025