INOVATYVIŲ MOKSLO CENTRŲ PANEVĖŽYJE SĖKMĖ: ROBOTIKOS CENTRĄ „ROBOLABAS“ IR REGIONINĮ STEAM CENTRĄ 2022-2023 MOKSLO METAIS BAIGĖ DAUGIAU NEI 400 MOKINIŲ

Panevėžio švietimo centro padalinys, Panevėžio robotikos centras „RoboLabas“, jau 4 metus jaunuosius panevėžiečius kviečia išbandyti robotikos sritį – tobulinti IT, kritinio mąstymo, konstravimo, bendradarbiavimo gebėjimus neformaliojo ugdymo būreliuose. 

Šiais mokslo metais būreliai startavo ir kitame Panevėžio švietimo centro padalinyje, antrus veiklos metus skaičiuojančiame regioniniame STEAM atviros prieigos centre. Čia Panevėžio jaunuoliai ir suaugusieji gilino žinias gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokslų srityse.  

Šiais mokslo metais mokiniai iš įvairių miesto mokyklų galėjo lankyti net 42 Panevėžio švietimo centro padalinių siūlomas neformaliojo ugdymo programas, skirtas vaikams, jaunuoliams nuo 5 iki 18 metų bei suaugusiesiems. 

Šiais metais abu Panevėžio švietimo centro padalinius sėkmingai baigė 410 ugdytinių, kurie lankė techninės kūrybos, informacinių technologijų, medijų, gamtos, ekologijos ir kt. programas. 

Džiaugiamės, kad centrų lankytojų skaičius nuolatos auga, todėl augame ir mes. Nuo rugsėjo Panevėžio švietimo centro padaliniuose startuos naujos programos, į kurias registruotis kviesime jau rugpjūčio pabaigoje.