ĮTEISINTAS NAUJAS PANEVĖŽIO TAU LITERATŲ KLUBO PABADINIMAS IR LOGOTIPAS

Metai vėl renginių negailėjo,
Dalyvauti visur vos suspėjom.
Gi nuveikta ne taip ir mažai,
Vis rasojo mus eilės naujai.
Nors saulelė pilnai neįkaito,
Literatai ir rašėm, ir skaitėm.
Mūs kūrybinės srovės vis liejos
Puošė posmais knygelių alėjas
Tarsi žiedlapiai mintys byrėjo
Kažką šildė, į širdį vis liejo.
Net vėsokos pavasario dienos
Nebesijautė visiškai vienos.
O baltajam balandžiui sugrįžus
Konkurse eilėmis susipynė.
Almanachuos, tarsi vandenyne,
Nardė, krykštė linksmai sutartinę.
Taip, atrodo gerokai subrendom,
Be problemų jau žodį surandam.
Net naujokai visai išdrąsėjo,
Klubui vardą išrinkti padėjo.
Taigi leiskit trumpai pristatyti,
Savo vardą visiems pasakyti.
Pavadinom mes tai – SIETUVA,
Mūsų klubui tai krikšto data.
Nuskambėjo trečiasis TAU Poezijos pavasaris pagal literatų klubo narės Gražinos Kirsnienės knygos pavadinimą „Kai pienės išeina pasivaikščioti”. Renginys vyko nuostabioje gamtos salelėje, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos kiemelyje, už ką esame dėkingi šios mokyklos direktorei ir literatų grupės narei Danutei Kriščiūnienei. Šventės metu skambėjo naujausi, pavasarinėmis mintimis ir spalvomis išsidabinę, literatų kūrybos posmai. Juos papildė puikiai skambančios TAU folklorinio ansamblio, kuriam vadovauja Violeta Krasauskienė, sutartinės.
Renginio metu buvo įteisintas TAU literatų klubo vardas – SIETUVA, kurio logotipu pasirūpino klubo narė Lucija Samkuvienė. Grupės narė Valė Bilienė išdalino rektorės rankomis nunertus spalvingus skirtukus knygoms. Džiaugėmės naujausiais literatų leidiniais, susipažinome, įsigijome patikusią knygą. Apsikeitėme pavasariniais žiedais ir juos lydinčiais posmais, šnekučiavomės, vaišinomės prie bendro vaišių stalo.
Teksto autorė literatų grupės vadovė Liuda Balabonienė.
Daugiau: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068802536869