KVIEČIAME STUDIJUOTI TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO PANEVĖŽIO FAKULTETE

Naujieji mokslo metai Panevėžio TAU prasidės spalio 1 d. Iki to laiko visi, norintys dalyvauti veiklose, registruojasi. Registracija vyks nuo rugsėjo15 d. iki 23 d. A. Lipniūno progimnazijoje. darbo dienomis nuo 15 iki 17 val. Nario mokestis už mokslo metus-10 eurų.

TAU – savarankiška, savanoriška visuomeninė organizacija, savo veikla užtikrinanti vyresniojo amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinanti jų efektyvų, produktyvų bei aktyvų gyvenimą, palaikanti jų darbingumą ir fizinį aktyvumą. Tai paskatinimas pagyvenusiems žmonėms, kurie jau baigę darbinę veiklą – jiems atveriama galimybė bendrauti, įgyti žinių, pasijusti reikalingiems, naudingiems, įdomiems ne tik sau, bet ir kitiems. Senjorams sudaromos sąlygos saviraiškai ir patirties sklaidai.

Į TAU priimami visi norintieji – nepriklausomai nuo išsilavinimo bei socialinės padėties. Lankydami užsiėmimus žmonės ne tik įgyja žinių, bet daug dėmesio skiriama bendravimui – kartu švenčiamos Kalėdos, Velykos, organizuojamos vakaronės, koncertai, jubiliejai, keliaujama po Lietuvą. Baigusiems TAU išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai, tačiau senjorams nereikia laikyti egzaminų, įskaitų.

Teksto autoriai – Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakultetas.