MOKINIO SĖKMĖ PAMOKOJE

Dalijamės informacija apie Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotą konferenciją.

Jūsų dėmesiui – vaizdo konferencijos bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams „Kaip suderinti sinchroninį ir asinchroninį ugdymą, kad mokiniai patirtų mokymosi sėkmę?“ įrašas.

https://mokytojotv.emokykla.lt/2021/01/lr-svietimo-mokslo-ir-sporto_21.html?fbclid=IwAR2tZmAz8mlqJxsZfasWAS1n_S55_VBhwQ5Q1S38RwSsPUl_ZtC6EOejJXg