Mokomės iš kolegų

2023 m. gegužės 31- birželio 1 dienomis Rima, Ginta, Laura ir Birutė dalyvavo kolegų iš Graikijos (Patrai) darbo stebėjimo vizite DAFNI KEK (DAFNI KENTRO EPAGGELMATIKIS KATARTISIS) įstaigoje. Vizitas vyko pagal Erasmus+ projekto „Profesionalumo link“ (Towards professionalism“), Nr. 2021-2-LT01-KA122-ADU-000041692, veiklų planą.

Vizito tikslas- kontaktinio veiklų stebėjimo metu sukaupti gerąją patirtį, ją analizuoti, apibendrinti ir veiksmingiausius metodus bei įrankius taikyti savo darbe.

DAFNI KEK yra ne pelno siekiantis švietimo ir tyrimų centras. Pradinė institucijos veiklos sritis buvo tęstinumo planavimas ir teikimas: profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo kursai įvairioms socialiai atskirtoms grupėms pagal ES finansavimą, valstybės finansavimą arba savarankiškai. Nuo 2020 m. kaip pagrindinis centras, skirtas tęstinio profesinio mokymo, tyrimams bei suaugusiųjų švietimo programų vykdymui. Tai iš tikrųjų reiškia naujų metodikų, priemonių ir
praktikos kūrimą Europos požiūriu, kad būtų galima reaguoti į grupių poreikius.
Pagrindinė veikla: informacinė ir mokomoji veikla įvairioms suinteresuotosioms šalims pagal poreikį, informaciniai užsiėmimai nepalankias sąlygas turintiems besimokantiems asmenims (NEET jaunuoliai, ilgalaikiai bedarbiai, migrantai), IT naudojimas mokymosi tikslais, orientacija į darbą ir konsultavimas integracijos tikslais (būti oficialiu profilPASS
konsultavimo centru ir pan.). DAFNI KEK turi ilgametę projektų rengimo ir vykdymo patirtį.
Su šiuo centru Panevėžio švietimo centras dalyvavo bendruose projektuose ir vertiname jų solidžią ir įvairiapusę patirtį dirbant su pačių įvairiausių grupių suaugusiais besimokančiais. Centro darbuotojai yra sukūrę ir sukaupę turtingą metodiką, plačiai ir kūrybiškai savo mokymuose taiko naujausias IT technologijas, įvairias šviečiamųjų renginių
formas. Daug dirba su migrantais, iškritusiais iš švietimo sistemos, negebančiais įsilieti į darbo rinką.
Jų patirtis, patarimai, veiklos metodai, suaugusiųjų pritraukimo ir išlaikymo strategijos mums suteikė vertingą praktiką, kurią galime pritaikyti savo darbe, o ilgametę patirtį turinčių andragogų/ mentorių veiklos stebėjimas- sustiprinti andragoginio darbo įgūdžius.

Vizito metu taip pat susitikome su kitais suaugusiųjų švietėjais iš vakarų Graikijos regiono, diskutavome apie naujausiais mokymosi visą gyvenimą aktualijas, dalinomės idėjomis dėl tolimesnio bendradarbiavimo šviečiamųjų bei kultūros srities projektuose.