„NAUJI IR ĮTRAUKIANTYS DIDAKTIKOS METODAI: DIZAINU GRINDŽIAMAS MĄSTYMAS“

Gerbiami pavaduotojai ugdymui,

Panevėžio KTU fakultetas vykdo projektą  „Nauji ir įtraukiantys didaktikos metodai: dizainu grindžiamas mąstymas“, kuriame numatyti mokymai STEAM dalykų mokytojams.

Trumpas projekto apibūdinimas
„Nauji ir įtraukiantys didaktikos metodai: dizainu grindžiamas mąstymas“ – tai tarptautinė specializuota kvalifikacijos tobulinimo programa, kuria siekiama Panevėžyje skleisti pažangias edukacines idėjas bei dalintis profesinės veiklos patyrimu.

Projekto paskirtis – Panevėžio miesto švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.

Projekto dalyviai – Panevėžio miesto švietimo įstaigų pedagogai (STEAM dalykų mokytojų komandos).

Kviečiame komandas (iš kiekvienos mokyklos po 3 mokytojus) dalyvauti šiuose mokymuose.

Norinčių dalyvauti mokytojų sąrašą atsiųskite iki 2019 m. birželio 6 dienos.

Mokymai nemokami, nes laimėtas projektas ir gautas dalinis finansavimas iš Panevėžio m. savivaldybės.
Mokymų trukmė – 12 ak. val. (2 dienos po 6 ak. val.)

Mokymai vyks birželio 12-13 d. KTU PTVF, Nemuno g. 33, Panevėžys