PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ SKELBIA JAUNIMO IR SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ

Dalyvavimo projektuose patirtis – neįkainojama.

Projektų pagalba įvairios organizacijos ir asmenys prisideda prie bendruomenės, šalies, ir Europos plėtros bei tobulėjimo, o svarbiausia, sprendžia aktualias visuomenei problemas.

Įgyvendindami projektines veiklas dalyviai tobulina įvairias kompetencijas, nuo skaitmeninio raštingumo iki  kūrybiškumo, bendradarbiavimo, komunikacijos ir kt. Taigi, projektinės veiklos yra ypač naudingos siekiant asmeninio tobulėjimo.

Norime, kad pasisektų ir Jums. Būtent todėl kviečiame tobulėti – sekti Panevėžio miesto savivaldybės skelbiamų projektų konkursų naujienas.

Šiuo metu galite teikti paraiškas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo konkursui.

Daugiau informacijos: https://panevezys.lt/lt/konkursai/archive/jaunimo-ir-su-1ck1.html