PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS SALĖJE VYKO MOKYMAI „PILIETINĖS GYNYBOS SAMPRATA, ĮRANKIAI, ASMENINIS IR ŠEIMOS PASIRENGIMAS KARINEI KRIZEI“

Lapkričio 28 d. Panevėžio miesto savivaldybės salėje vyko mokymai „Pilietinės gynybos samprata,
įrankiai, asmeninis ir šeimos pasirengimas karinei krizei“. Mokymų tikslas – dalyviams suteikti
žinių, formuoti supratimą ir požiūrį, kad jie savarankiškai galėtų taikyti neprievartinio
pasipriešinimo veiksmus iškilus grėsmei nacionaliniam saugumui taikos metu ar prieš užsienio
agresorių. Šią programą parengė Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto
apsaugos ministerijos (toliau – MPPD prie KAM) Pilietinio pasipriešinimo skyrius. Mokymus vedė
MPPD prie KAM Pilietinio pasipriešinimo skyriaus instruktorius majoras Gintautas Jakštys.

Renginį organizavo asociacija Tautos skydas, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė
grupė, Panevėžio švietimo centras. Mokymuose dalyvavo Panevėžyje veikiančių NVO atstovai,
pilietiškumo pagrindų, istorijos, gyvenimo įgūdžių mokytojai, karjeros specialistai, gyvenamųjų
namų bendrijų pirmininkai, vietos bendruomenių atstovai.