PANEVĖŽIO MIESTO ŠVIETIMO CENTRAS MINI 20-METĮ

Šiandien Panevėžio miesto švietimo centras mini 20-ties metų veiklos sukaktį. Minint šią progą Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje surengta jubiliejinė mokslinė konferencija „Kuriame pasaulį, kuriame gyvename“, skirta miesto švietimo bendruomenei, mokytojams, švietimo centro partneriams, Panevėžio verslo ir įmonių atstovams bei kitiems garbiems svečiams.

„Panevėžio švietimo centras per du veiklos dešimtmečius pelnytai užsitarnavo kompetentingos ir profesionalios komandos vardą bei pagarbą. Būtent jis tapo pagrindiniu varikliu, į pasirinktą miesto strateginę Pramonė 4.0 kryptį ir jos įgyvendinimą įtraukiant švietimo įstaigas, visą švietimo bendruomenę. Būtent centras ėmėsi įgyvendinti miestui nepaprastai svarbius „RoboLabo“ ir STEAM atviros prieigos centro projektus ir padarė tai nepriekaištingai. Sveikinu su gražiu jubiliejumi ir esu dėkingas Jūsų komandai. Linkiu kuo didžiausios sėkmės ateities darbuose“, – sukakties proga sveikino Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

„Nepastebimai prabėgo dvidešimt darbingų metų nuoširdžiai bendraujant ir bendradarbiaujant – džiaugiantis rezultatais, sprendžiant problemas, įgyvendinant idėjas. Dėkoju Panevėžio savivaldybės vadovams už nuolatinį palaikymą ir pasitikėjimą, centro komandai, mokytojams, mokyklų vadovams – už ilgametę profesinę draugystę, atvirumą pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui. Panevėžio trečiojo amžiaus universitetui, Suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinacinei grupei už jaunatvišką požiūrį, entuziazmą ir savanorystę. Ir žinoma visam kolektyvui – už tikėjimą institucijos vizija ir atsakomybę, kūrybišką požiūrį į iššūkius ir aktyvių rūpinimąsi Panevėžio bendruomene“, – sveikinimo kalbą sakė Panevėžio švietimo centro direktorė Asta Malčiauskienė.

Šia gražia proga Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas įteikė padėką Panevėžio švietimo centro direktorei Astai Malčiauskienei.

Gražios sukakties proga Panevėžio miesto savivaldybės padėkos raštai įteikti ilgamečiams švietimo centro darbuotojams:

Birutei Šinkūnaitei, Panevėžio švietimo centro metodininkei, už tvarias iniciatyvas telkiant ikimokyklinio ugdymo pedagogus profesiniam tobulėjimui,  patirties sklaidai ir savanorystei;

Gintai Martinkienei, Panevėžio švietimo centro metodininkei, už tvarias iniciatyvas telkiant Panevėžio ugdymo įstaigų bendruomenes profesiniam tobulėjimui,  patirties sklaidai ir savanorystei;

Rimai Šarkanienei, Panevėžio švietimo centro metodininkei, už tvarias iniciatyvas telkiant pedagoginę bendruomenę profesiniam tobulėjimui, patirties sklaidai ir  švietimo, kultūros ir verslo jungčių plėtojimą;

Virginijai Juknienei, Panevėžio švietimo centro metodininkei, mokytojai ekspertei, už sistemingą, pozityvų miesto bendruomenių narių iniciatyvų skatinimą  ir palaikymą plėtojant  darniai veikiančią neformaliojo švietimo sistemą Panevėžio mieste.

 

Panevėžio švietimo centras įsteigtas 2002 m., daugiau nei dešimtmetį Centro pagrindinė veikla buvo pedagogų ir mokyklų bendruomenių profesinis tobulėjimas. Panevėžio savivaldybės tarybos sprendimu 2016 m. Centrui deleguojama suaugusiųjų neformalaus švietimo koordinavimo funkcija.

Nuo Centro įsteigimo dienos 2002 m., veiklos apimtys didėjo ženkliai: sparčiai gausėjo besimokančiųjų suaugusiųjų skaičius, aktyviai plėtojama Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto veikla, įkuriama ir ima veikti Panevėžio suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinacinė grupė, kasmet stiprėjo tarptautinis bendradarbiavimas. Įgyvendinant „Panevėžio Pramonės 4.0 vystymo strategiją“ Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Centre įsteigti 2 svarbūs padaliniai –  2019 m. rugsėjį duris atvėrė Panevėžio robotikos centras „RoboLabas“, o 2021 m. pradėjo veikti antrasis  Centro padalinys – Panevėžio regioninis STEAM atviros prieigos centras.

Šiandien institucijos veikla apima vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą  ir yra vienintelė Panevėžio miesto švietimo įstaiga, apjungianti įvairaus amžiaus panevėžiečius mokymuisi visą gyvenimą bei Pramonės 4.0 vystymo Panevėžio regione 2019–2023 m. strategijos  idėjoms įgyvendinti ir plėtoti.

Šventinėje konferencijoje mokslinius pranešimus skaitė inovatyvių ir lyderiaujančių gimnazijų vadovai, mokslininkai, žinomi šalies kultūros veikėjai, taip pat aktyvūs Panevėžio miesto mokytojai praktikai. Garbės svečio teisėmis pranešimą „Neuromokslinis požiūris į vaikų emocinį ir socialinį pasaulį“ skaitė žinoma neurobiologė dr. Laura Vencė. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius Rytis Komičius palietė nūdienai aktualią temą „Ką žinome apie mokymąsi ir ar galima „atmokti“ tai, ką jau esame išmokę?“. Žinomas kultūros veikėjas, žurnalistas, prodiuseris ir rašytojas Rytis Zemkauskas palietė žurnalistinę temą, susijusią su švietimu „Žurnalistikos proza ir poezija: kaip ji kurią pasaulį tikrą ir išgalvotą“.