PANEVĖŽIO NVO STIPRINO ŽINIAS ADVOKACIJOS IR ATSPARUMO DEZINFORMACIJAI SRITYSE

Birželio 19 d. Trečiojo amžiaus universiteto panevėžio fakulteto nariai aktyviai dalyvavo renginyje „NVO balsas Panevėžyje: Idėjos. Bendradarbiavimas. Advokacija + atsparumas dezinformacijai“.
Pirmoje renginio dalyje vyko darbas grupėse, diskusijos, antrojoje – mokymai „Atsparumas dezinformacijai: informacinio raštingumo dirbtuvės”.
Visuomenės atsparumas dezinformacijai yra vienas iš valstybės saugumo elementų. Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės čia turi ypač svarbų – informacinės lyderystės – vaidmenį, nes aplink save buria ir tiesiogiai pasiekia daugybę žmonių. Nors krizės keičia viena kitą ir tampame atsparesni, dezinformacija tampa subtilesnė, dar labiau persipina su kasdienėmis šalies problemomis, ją tampa sunkiau atpažinti.
Dirbtuvių metu buvo diskutuojama apie dezinformacijos sklaidą ir pilietinio atsparumo svarbą taikos ir karo metu, analizuojami praktiniai manipuliacijų, dezinformacijos ir propagandos konstravimo pavyzdžiai, stiprinami dezinformacijos atpažinimo ir kritinio mąstymo įgūdžiai.
Tekstas Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulkteto.
Daugiau: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068802536869