PANEVĖŽIO SUAUGUSIEJI MOKOSI PROJEKTŲ RENGYBOS ELEMENTŲ

Panevėžio švietimo centro metodininkė Birutė Šinkūnaitė Panevėžio suaugusiesiems vedė projektų rengybos mokymus. Pirmasis susitikimas – susipažinimas su projekto pagrindinėmis dalimis: tikslų, uždavinių iškėlimu ir projekto problemos analizavimu.

Šalia teorinių žinių, renginio dalyvės atliko kūrybines užduotis – pradėjo rengti tikrą projekto paraišką.

Daugiau akimirkų iš seminaro: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068802536869