PANEVĖŽIO SUAUGUSIEJI TOBULINO ŽINIAS ITALIJOJE

Suaugusiųjų švietimas ir visą gyvenimą trunkantis mokymasis yra esminis veiksnys asmeniniam, socialiniam ir ekonominiam vystymuisi.
Mokymosi visą gyvenimą nauda yra akivaizdi:
– mokymasis visą gyvenimą skatina asmeninę raidą, intelektualinį tobulėjimą ir smalsumą. Naujų dalykų mokymasis gali suteikti gyvenimui prasmės,
– mokymasis suaugusiems gali būti puiki galimybė susipažinti su naujais žmonėmis, plėsti socialinį tinklą ir dalytis patirtimi,
– mokymasis visą gyvenimą padeda stiprinti savigarbą ir pasitikėjimą savimi. Kiekvienas naujas įgūdis ar žinia, kurią įgyjame, suteikia mums patirties ir pasitikėjimo savimi, skatina asmeninį augimą,
– mokymasis visą gyvenimą skatina suaugusiuosius tapti aktyviais piliečiais, dalyvauti visuomeninėje veikloje ir demokratinėje visuomenėje.
Mokymosi visą gyvenimą skatiname ir mes!
Gegužės mėnesį Panevėžio neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinės grupės komanda, Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto ir Panevėžio švietimo centro nariai tobulino savo žinias Italijoje.