Panevėžio švietimo centras įgyvendina projektus skirtus miesto jaunuoliams

Panevėžio švietimo centras įgyvendina Europos solidarumo korpuso finansuojamus projektus

 

Panevėžio švietimo centras įgyvendina įvairaus pobūdžio iniciatyvas ir projektus skirtus įvairioms tikslinėms grupėms.

2022 m. Panevėžio švietimo centras tapo 5 aktyvius jaunuolius globojančia organizacija, padedančia įgyvendinti Europos solidarumo korpuso finansuojamą projektą „Pasiruošt, dėmesio, VEIKIAM“!

Džiaugiamės jaunuolių pasitikėjimu, motyvacija ir pastangomis išjudinti Panevėžį!

 

2023 m. tapome dar vienos iniciatyvios jaunuolių grupės globėjais, kurie, su Centro pagalba, įgyvendins Europos solidarumo korpuso finansuojamą projektą „Pažadink savyje super galią“.

Šio projekto tikslas – didinti specialiųjų poreikių ar kitus sunkumus patiriančių jaunuolių įtrauktį įgyvendinat bendras veiklas–kūrybinius projektus, stiprinančius jaunuolių tarpusavio bendravimą, draugystę, ugdančius toleranciją, empatiją ir skirtybių pripažinimą.

Projekte numatyta organizuoti kūrybinių dirbtuvių ciklą, kurio metu jaunuoliai stiprins IT, loginius, matematinius gebėjimus, taip pat socializuosis, bendradarbiaus, dirbs komandose. Šios veiklos įtakos specialiųjų poreikių turinčių mokinių įtraukties stiprėjimą.

Jau visai netrukus pasidalinsime pirmosiomis akimirkomis iš dirbtuvių!