Paprastai ir praktiškai

2023 metų sausio-balandžio mėnesiais Panevėžio švietimo centras vykdė mokymus pagal Erasmus+ projekto „CULTURAL HERITAGE- INSPIRED LIFELONG LEARNING” (2021-2-LT01-KA210-ADU-000051260) metu sukurtą programą, skirtą suaugusiųjų bendrųjų asmens įgūdžių tobulinimui. Programa parengta remiantis išankstiniu įvairialypės tikslinės grupės (amžiaus, profesijų, patirčių) poreikių tyrimu. Pasirinkta lanksti mokymų turinio forma, kai kiekvienai iš trijų dalyvių grupių buvo galima rinktis iš 12-os skirtingų modulių, atsižvelgiant į konkrečios grupės specifinius pageidavimus. 40-ies valandų mokymai buvo organizuoti 3-ims dalyvių grupėms (iš viso 42 dalyviai)- suaugusiems besimokantiems iš kultūros ir švietimo įstaigų, senjorus vienijančių ir nevyriausybinių organizacijų. Kontaktiniu bei nuotoliniu būdu mokėmės taisyklingos lietuvių kalbos, Excel, WEB 2 įrankių praktinio naudojimo pagrindų, nagrinėjome ir praktiškai bandėme rengti mini projektus, plačiai susipažinome bei išbandėme valstybės bei verso įmonių teikiamų skaitmeninių paslaugų įvairovę bei galimybes, modeliuotose situacijose sprendėme probleminių klausimų, komunikavimo bei konfliktų valdymo praktines užduotis. Mokymų trukmė, laikas ir dažnumas sudėliotas skirtingai, atsivelgiant į mokymų dalyvių galimybes ir poreikius.

Visi susitimai vyko puikioje emocinėje aplinkoje, kuriamoje motyvuotų, smalsių, aktyvių dalyvių ir jų tobulinimuisi vadovaujančių lektorių- švietimo centro metodininkų. Kadangi programa, užduotys bei medžiaga buvo parengta orientuojantis į labai konkrečius lūkesčius, jau mokymų eigoje-atliekant bei aptariant praktines užduotis- buvo matyti reali jų nauda ir poveikis dalyviams. Refleksijos kiekvieno modulio pabaigoje bei galutinis programos aptarimas, elektroniniu būdu vykdyta mokymų poveikio besimokantiesiems apklausa patvirtino, kad programa yra efektyvi ir naudinga. Dalyviai ypač akcentavo praktinio mokymų pobūdžio vertę, atitikimą jų konkretiems poreikiams, organizavimo lankstumą (prisitaikymą laiko, trukmės atžvilgiu; galimybę dalyvauti tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu).

Mokymai naudingi ne tik dalyviams, bet ir mūsų centro metodininkams, kurie kūrė patrauklias, intriguojančias, įvairių įgūdžių ir kūrybiškumo reikalaujančias, į besimokančųjų patirtį orientuotas užduotis; konsultavo teoriniais ir praktiniais programos klausimais; inicijavo ir moderavo diskusijas, refleksijas.