PEDAGOGINIŲ-PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSAI

2019 m. vasario 28 d. Panevėžio švietimo centre organizuojami Pedagoginių – psichologinių žinių kursai (180 akad. val.).

Mokymai vyks PŠC, Topolių al. 12, Panevėžys.

Lektorius – doc. dr. Asta Lapėnienė ir kt.

Registracija per www.semiplius.lt

120 kontaktinių  ak.val. ir 60 savarankiško darbo ak. val., skirtas asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet norintiems įgyti teisę

dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio) švietimo programas l.

Kursų kaina – 243,00 eur.

Atsakingas asmuo – Vaida Repovienė

Informacija teikiama tel. 8 45 465546