PRISTATĖ RUOŠIAMĄ KNYGELĘ

Vasario 11 d. vyko LYDERIŲ susitikimas. Aptarta, kuo gyvename. Supažindinau su naujai ruošiama studento knygele, korioje registruosime dalyvavimus konkursuose, viktorinose, ekskursijose. Laimutis pristatė savo pakartotinai išleistą knygelę „Panevėžio Deivės paslaptis“. Mūsų ketverių metų kūrybos almanachas dar pakeliui. Bet lyderiai turėjo galimybę su ja susipažinti ir aptarti. Taip pat buvo pristatyti du projektai, pateikti konkursui.
Pasidžiaugėme vieni kitais, palinkėjome gražių, prasmingų švenčių.