PROJEKTAS „KAIP GIMSTA SCENOS DEKORACIJOS“

Panevėžio švietimo centras kartu padaliniu – regioniniu atviros prieigos STEAM centru, įgyvendina vaikų ir jaunimo meno projektą „Kaip gimsta scenos dekoracijos“

 

Projekto tikslas – skatinti vaikus dalyvauti integruotoje formaliojo ir neformaliojo švietimo veikloje, per menines ir STEAM veiklas sužadinti vaikų kūrybiškumą, iniciatyvumą, mokslinį smalsumą, supažindinti juos su teatro scenografijų kūrimu bei STEAM per patyrimines-praktines veiklas, ugdyti komandinio darbo įgūdžius sprendžiant kasdienio gyvenimo ir juos supančios aplinkos iššūkius.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Ugdyti mokinių kūrybinius bei kritinio mąstymo gebėjimus pasitelkiant menines bei STEAM veiklas.
  2. Sukurti scenos dekoracijos ir jas pristatyti pasirinktai auditorijai (gimnazijos klasių koncentro mokiniams, projekto partneriams, tėvams ar kt.).
  3. Sudaryti sąlygas mokiniams eksperimentuojant patiems „atrasti tiesas“.
  4. Mokyti vaikus dirbti komandoje ir skatinti kūrybinį bendradarbiavimą.
  5. Įveiklinti naujausias technologijas, skatinti vaikų domėjimąsi jomis.
  6. Skatinti vaikus ir jaunimą prisiimti atsakomybę už darbo rezultatus.
  7. Gerinti mokinių akademinius pasiekimus per mokymosi prasmės atradimo džiaugsmą.

 

Projektas sudaro galimybes kiekvienam vaikui išbandyti skirtingas technologijas ir priemones kuriant scenografiją bei pasimatuoti skirtingas, retesnes profesijas tokias kaip teatro režisieriaus, dailininko, butaforo, scenografo ir scenos apšvietėjo, garso inžinieriaus, lėlininko. Taip pat atlikti praktinius eksperimentus, patirti atradimo džiaugsmą, per meną, spręsti aktualias visuomenines problemas.

Projekto veiklų metu lavinamos ne tik meninės bei STEAM žinios, siekiama, kad vaikai kuo geriau pažintų save, savo privalumus ir trūkumus, priimtų save tokius, kokie jie yra, išmoktų mylėti bei gerbti save ir kitus, pažintų savo miestą, mokytųsi bendradarbiaudami kurti projektus, kurie turėtų apčiuopiamą rezultatą.

Tokiu būdu projektas „Kaip gimsta scenos dekoracijos“ tampa jungtimi tarp skirtingos patirties ir gebėjimų turinčių vaikų, o nuveikti darbai skatina domėtis savo miesto istorija, atveria galimybę pažinti save ir skirtingas profesijas.