PROJEKTAS „SAU IR BENDRUOMENEI“

Startavo antrasis vyresnio amžiaus asmenims skirtas Panevėžio švietimo centro projektas „Sau ir bendruomenei“. Jau įvyko savanorių mokymai, kuriuose daugiau nei 22 savanoriais projekte norintys dirbti panevėžiečiai išklausė paskaitų ciklą apie savanorystės ypatumus, kodėl verta būti savanoriais, kokią naudą žmogui duoda savanoriavimas ir pan.

M. Riomerio universiteto docentė Irena Žemaitaitytė supažindino projekto dalyvius su suaugusių psichosocialine raida. Užsiėmimo metu lektorė su savanoriais klijavo koliažus, pildė lenteles, piešė. Projekto dalyviai susipažino su skirtingiems amžiaus tarpsniams būdingomis įvairiomis teorijomis. Pasinaudodami Kolbergo moralės teorija savanoriai prendė Heinzo dilemą.

Dėstytojas Mindaugas Libikas projekto dalyviams dėstė darbo su suaugusiaisiais pagrindus. Kiekvienas savanoris galėjo pats nusistatyti savo mokymosi stilių. Lektorė Lidija Laurinčiukienė savanoriams pristatė praktines savanorystės puses.

Į projektą bus įtraukti 54 vyresnio amžiaus asmenys, su kuriais dirs jau apmokyti savanoriai. Pastarieji padės motyvuoti projekto dalyvius naujoms, kūrybinėms veikloms. Pasitelkiant specialistus, padės išsiaiškinti projekto dalyvių poreikius, pomėgius, gebėjimus bei galimybes.
Projekto metu visi dalyviai galės praktiškai išbandyti ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus pasirinktose klubo praktinių – kūrybinių sekcijų veiklose, vadovaujamose konkrečios srities specialistų – savanorių.
Projekte iš viso numatyta 12 veiklų, pagal pobūdį ir projekto uždavinius sugrupuotų į tris grupes.
Pirmosios grupės veiklos skirtos skatinti, aktyvinti savanorystę bei savipagalbą.
Antrosios grupės veiklos skirtos projekto dalyvių motyvacijos stiprinimui, savo poreikių, pomėgių, gebėjimų išsiaiškinimui prieš pasirenkant praktines veiklas.
Antrojo uždavinio įgyvendinimui- projekto dalyvių kūrybinė-praktinė veikla pasirinktose klubo sekcijose (iš viso 5 sekcijos, kiekvienas projekto dalyvis galės dalyvauti 1-3 sekcijų veikloje). Dirbtuvėms vadovaus savanoriai.