REIKALINGAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTAS

Reikalingas viešųjų pirkimų specialistas

 Panevėžio švietimo centras siūlo darbą viešųjų pirkimų specialistui (0,25 pareigybės, 10 val. per savaitę) terminuota sutartis vieneriems metams.

Pareigybės lygis – B, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu laikinam darbui.

Pagrindinės funkcijos:

 • sudaro įstaigos metinį pirkimų planą, organizuoja skubius viešuosius pirkimus ir pirkimus, numatytus pirkimų plane;
 • ruošia pirkimams reikalingus dokumentus, vykdo viešuosius pirkimus;
 • dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, derina įvairius pirkimų klausimus ir vertina gautus pirkimų konkursų dalyvių pasiūlymus;
 • sudaro pirkimų ar paslaugų sutarčių projektus, juos suderina su direktoriaus pavaduotoju ūkiui ir administracijai, vyr. buhalteriu ir direktoriumi;
 • pildo atitinkamus viešųjų pirkimų dokumentų registracijos žurnalus ir pagal reikalavimus registruoja viešuosius pirkimus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas apie viešuosius pirkimus, užtikrina duomenų teikimą Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai ir kt.

 Reikalingi dokumentai pretendentui:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki spalio 16 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami telefonu ir kviečiami pokalbio.

Dokumentus galima pateikti:

 1. Asmeniškai konkurso organizatoriui (Panevėžio švietimo centras, Topolių al. 12, Panevėžys).
 2. Registruotu laišku, adresuotu Panevėžio švietimo centrui, Topolių al. 12, Panevėžys 35169.
 3. El. paštu – info@ppsc.lt