RESPUBLIKINĖ METODINĖ KONFERENCIJA ,,ŠIUOLAIKINIO MOKYMO(SI) PLANAVIMAS IR ĮSIVERTINIMAS“

Respublikinė metodinė konferencija ,,Šiuolaikinio mokymo(si) planavimas ir įsivertinimas

KONFERENCIJOS TIKSLAS – dalintis gerąja patirtimi apie mokinių įsivertinimą ir mokymo(si) planavimą pamokose, įvairiose ugdomosiose veiklose.

KONFERENCIJOS DALYVIAI – Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono mokyklų mokytojai, kitų respublikos regionų mokytojai.

KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA – 2021 m. gegužės 14 d. 12.00 val. Microsoft 365 Teams arba Zoom aplinkoje.

Informacija pranešėjams

  • Pranešimai gali būti individualūs ar kolektyviniai.
  • Žodinio pranešimo trukmė – iki 10 min.
  • Pranešimus skaitysiantys dalyviai iki 2021 m. gegužės 3 d. informaciją atsiunčia direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ingridai Čepienei paštu icepiene@inbox.lt, nurodydami pranešimo autoriaus/-ių vardą/-us ir pavardę/-es, atstovaujamą organizaciją, pareigas, kontaktus – el. paštą, telefono Nr., pranešimo santrauką (tikslas/-ai, trumpas turinys, išvada/-os).

Kilus klausimų, skambinti 8 675 01 080 arba rašyti Ingridai Čepienei el. paštu icepiene@inbox.lt