ROBOTIKOS CENTRO „ROBOLABAS“ UGDYTINIAI SUDALYVAVO INTERAKTYVIOSE DIRBTUVĖSE APIE KLIMATO KAITĄ

2024 m. sausio 24 d. Panevėžio robotikos centre „Robolabas“ vyko pirmosios centro fasilitatorių dirbtuvės „Klimato freska“. Interaktyvi veikla kortelių principu buvo pasiūlyta vesti būrelių metu. Žaidimą iniciavo ir vedė būrelio mokytoja Klaudija Pelanytė kartu su programų koordinatore Jurgita Ivonaitiene.

Klimato kaita yra ilgalaikis procesas, kurį sukelia gamtos reiškiniai, tokie kaip saulės aktyvumas, vulkaniniai išsiveržimai ir žmogus.

Šiuo metu klimato kaita yra glaudžiai susijusi su žmogaus veikla, ypač su didėjančiu šiltnamio efektu, kurį sukelia daugelis veiksnių, tokių kaip iškastinio kuro deginimas, miškų naikinimas ir pramonės procesai.

Didėjantis šiltnamio efektas sukelia temperatūros padidėjimą žemėje, o tai turi įtakos liūdnoms pasekmėms. Jūrų lygio pakilimai, ledynų tirpimas, ekstremalių oro sąlygų padidėjimas, potvyniai, sausrų ir gaisrų dažnumas – tai tik kelios iš šių pasekmių. Be to, klimato kaita gali turėti rimtų padarinių biologinei įvairovei, gamtos ekosistemoms ir žmonių gyvenimo sąlygoms.

Todėl supratimas ir mažinimas šių reiškinių tampa gyvybiškai svarbiu žmonijos iššūkiu. Tarptautinė bendruomenė, siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančias emisijas, turi bendradarbiauti ir skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, išsaugoti miškus ir kurti tvarią aplinką, to būtina imtis, norint apsaugoti mūsų planetą nuo nepataisomų pokyčių.

Taigi interaktyvios dirbtuvės apie klimato kaitą robotikos centrą lankantiems mokiniams yra puikus būdas žaismingai ir įdomiai padėti suprasti sudėtingus gamtos procesus ir tyrinėti bei gilintis į šią svarbią temą.

Kodėl specialus, daugiau nei milijono dalyvių pasaulyje jau išbandytas žaidimas, visiems patinka.  Nes dalyviai, nepriklausomai nuo jų patirties ir žinių bagažo, žaidimo forma supažindinami su moksliniais faktais ir Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ataskaitų išvadomis. Tokiu būdu, sudėtingų mokslinių ataskaitų išvados pateikiamos įdomia ir suprantama kalba ir objektyviai.

Interaktyvių dirbtuvių metu naudojami specialūs kortelių rinkiniai, kuriuos 2018 m. sukūrė klimato edukacijos specialistas Cedric Ringenbach. Nuo to laiko, formatas sėkmingai plinta po visą pasaulį ir šiemet pirmąkart pasiekė ir švietimo bendruomenės atstovus Panevėžyje.