SKELBIAMAS INTERREG VI-A LATVIJOS IR LIETUVOS PROGRAMOS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Š. m. lapkričio 28 d. 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa (toliau – programa) paskelbė pirmąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Kvietimas baigsis 2023 m. kovo 29 d., 17.00 val.

Paraiškos turi būti pateiktos programai per JEMS – bendrąją elektroninę valdymo sistemą (angl. Joint Electronic Management System) – adresu https://jems.latlit.eu.

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) projektams suteiks 80 proc. bendrojo finansavimo lėšų. Tad kiekvienas projekto partneris prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti 20% nuosavu indėliu.

Pirmajame kvietime paraiškos gali būti teikiamos pagal visus programos dokumente nustatytus ir Europos Komisijos patvirtintus programos prioritetus.

Kiekvienas projektas turi teikti naudą programos teritorijai. Programos teritorija apima Kuržemės, Žiemgalos, Latgalos regionus Latvijoje ir Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionus Lietuvoje.

Kiekviename projekte turi būti bent vienas latvių ir bent vienas lietuvių partneris, t. y. organizacija, kuri yra registruota ir nuolatos aktyviai veikia programos teritorijoje. Projekto partneriais gali būti juridiniai asmenys – nacionalinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos, kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, ir nevyriausybinės organizacijos (konkretūs reikalavimai projektų partnerių teisiniam statusui yra nurodyti Programos vadovo (angl. Programme manual) 4.2 skyriuje Project Partnership).

Daugiau informacijos apie pirmąjį kvietimą rasite interneto svetainėje www.latlit.eu

Informacijos šaltinis: https://www.esbendradarbiavimas.lt/paskelbtas-pirmasis-interreg-vi-a-latvijos-ir-lietuvos-programos-kvietimas-teikti-paraiskas/