SVEIKINAME SU MOKYTOJO DIENA

Mokytojas…
Jis ir veiklus organizatorius, ir demokratiškas diplomatas, ir išmintingas psichologas, ir taktikos meną išmanantis derybininkas, ir aktorius, ir aktyvus šviesuolis, ir ateities prognozuotojas, ir kūrėjas, ir vadovas, ir atsidavęs žmogus, kurį nuolat tikrina, vertina ne tik įvairūs tikrintojai, bet ir mokiniai, tėvai.
Iš jo reikalaujama labai daug, todėl profesija sudėtinga ir be galo atsakinga. Tai taurus darbas, nes susijęs su žinių, išminties, patirties perdavimu ir dalinimusi, nuolatiniu ieškojimu. Tai Vilties profesija, ir, ko gero, amžina.
Su švente, mieli Kolegos!