SVEIKINIMAS ŠV. KALĖDŲ PROGA

Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenė Panevėžiečius sveikina su artėjančiomis šventėmis.

Pasimelskime naktį Kalėdų
Už tėvus, už vaikus, anūkus
Už visus, kur prie stalo susėda,
Už likimo bedalius visus.
Pasimelskim už bėgantį laiką,
Už gyvenimą ir už draugus,
Už kantrybė auksinę, už saiką
Ir už meilę, kuri abipus.
Pasimelskim visi už sveikatą,
Tegul ligos apleidžia namus,
Tegul akys ir spindi, ir mato,
Tegul nieko nebūna perpus.
Pasimelskime naktį Kalėdų
Už draugystę be sienų jokių,
Ir lai niekad nebūna mums gėda
Bekeliaujant savuoju keliu.
Pasimelskim už tuos, kur išėjo
Į kalnelį ir niekad negrįš,
Už dienas, kurios jau nužydėjo,
Už kiekvieno iš mūsų šaknis.
Pasimelskime tyliai prie stalo,
Prie padėtos tuščios lėkštės
Ir taip nuo pradžios ligi galo
Ir tegul mums Aukščiausias padės
Linkime visiems gražių švenčių!