TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO PANEVĖŽIO FAKULTETO (TAU PF) MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ

Naujuosius mokslo metus pradedame turėdami savo erdves  Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje. Ir  džiugu, ir drauge labai baugu, kad į pirmąjį susirinkimą  atvyko didžiulis būrys klausytojų. Mokyklos aktų salė buvo pilnutėlė.
Pasveikinti su prasidedančiais mokslo metais ir drauge pasidžiaugti atvyko būrys garbių svečių. Prasmingų mokslo metų linkėjo Panevėžio miesto savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Povilas Urbšys, Panevėžio miesto savivaldybės mero pavaduotojas Petras Luomanaas. Jis  susirinkusius pasveikino ne tik žodžiu, bet ir daina. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė pasisiūlė savanoriauti – pažadėjo  Universiteto klausytojams paskaityti paskaitą. Panevėžio miesto Tarybos Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotojas Kęstutis Lukoševičius pakvietė apsilankyti KTU ir susipažinti su naujausiomis technologijomis. TAU PF klausytojus sveikino ir savivaldybės vyr. specialistė Audronė Bagdanskienė. Viešosios bibliotekos direktorė Loreta Breskienė supažindino su savišvietos galimybėmis mieste. Alfonso  Lipniūno progimnazijos  direktorė Vilma Petrulevičienė ne tik sveikino, bet ir įteikė raktus nuo Dekanato. Ji pasidžiaugė būsimu bendradarbiavimu. Žodį tarė ir nuolatinė Universiteto globėja Panevėžio pedagogų švietimo centro direktorė Asta Malčiauskienė.
Šventę papuošė „Atgaivos“ ansamblio, kurio vadovė Dalia Gaspariūnienė, atliekama daina. Koncertavo muzikos mokyklos mokiniai (vadovai – mokytojai Rima Mureikienė ir Vidas Klišys).
Po šiltų sveikinimo žodžių, naujų mokslo metų programos apžvalgos ir mokinių koncerto prasidėjo darbas fakultetuose. Jų šiais metais yra 7: istorijos fakultetas (dekanas – Jonas Lazauskas), sveikatos (vadovė Irena Lukšienė), dvasinio tobulėjimo (dekanė – Vlada Poviliūnienė), krašto ir pasaulio pažinimo (vadovė – Zita Kazlauskienė), menų fakultetas, kuriame šiais mokslo metais veiks du skyriai – dainos klubas „Atgaiva“ (vadovė – Dalia Gaspariūnienė) ir klubas „Meno terapija“  (vadovė – Renata Stančikienė). Universitete taip pat vyks užsienio kalbų mokymai ir Kompiuterinio raštingumo kursai. Susirinkusieji turėjo galimybę pasirinkti pagrindinį fakultetą ir į jį užsiregistruoti. Taip pat sudarytos galimybės dalyvauti ir kitų fakultetų veiklose, bendruose užsiėmimuose. Didžiausio studentų susidomėjimo sulaukė Krašto ir pasaulio pažinimo fakulteto veiklos. Tai rodo, jog žmonės mėgsta keliauti, nori giliau pažinti Lietuvą ir kaimynines šalis. Į keliones klausytojai bus kviečiami  kiekvieną šeštadienį.
Džiugu, kad laimėti du projektai – „TAU PF veiklos organizavimas didinant socialinę įtrauktį“, „Būk aktyvus-būsi sveikas“ – ir gautas finansavimas. Taip pat Universiteto studentai kviečiami ir į Panevėžio pedagogų švietimo centro vykdomus projektus – „Panevėžio miesto suaugusiųjų gyventojų bendrųjų kompetencijų tobulinimas“  ir  „Atvirų durų popietės „Menas – sveikatai“. Taigi studentų laukia turiningi, įdomūs mokslo metai.

TAU PF rektorė Zita Kazlauskienė