IŠLEISTA TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO STUDENTĖS VALĖS BILIENĖS EILĖRAŠČIŲ KNYGA

Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto studentė Valė Bilienė išleido eilėraščių knygą „Mano kelias su meile ir viltimi“. Viršelio maketas – autorės dukros Viktorijos Bilytės. Akvarelės ir piešiniai – dukterėčios Justinos Gurklytės. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.
Eilėraštis iš knygos:
Liksiu žemėj su saule
Gal kada aš tapsiu pušimi, gal gėle…?
Gal lietum lašnosiu aš lange, tarsi ašara veide.
Gal aš būsiu šalta kaip žiema –
Apsigaubus baltąja skara…
Gal aš debesim būsiu, bet aš saulės tikrai neužstosiu!
Gal per žemę aš eisiu ir šviesiu nakčia,
Spindėsiu dienoj, svajosiu gamtoj!
Aš lauksiu, mylėsiu, ilgėsiuos – aš būsiu šalia.