PROJEKTO „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS I“ RENGINYS GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS

Siekiant mokytojų tobulėjimo STEAM srityje, kovo 5 d. Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre gamtos mokslų mokytojams vyko kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM mokytojų praktikos verslo įmonėse“ II modulis-seminaras „Integruotas ugdymas STEAM dalykų pamokose”.

Tai Panevėžio savivaldybės vykdomo projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ pažangos plano veiklos „Tęstinis kvalifikacijos tobulinimas K4“ renginys. Seminaro tikslas – tobulinti pedagogų dalykines, didaktines ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas inovatyviam STEAM ugdymui. Renginio lektorės – Kauno moksleivių techninės kūrybos centro habilituota biomedicinos mokslų daktarė, VDU Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir biotechnologijų katedros profesorė Vida Mildažienė ir Rigonda Skorulskienė, Kauno Jezuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, fizikos mokslų doktorantė, lektorė, fizikų asociacijos prezidentė.

Seminaro metu skaityti pranešimai apie STEAM ugdymo sampratą ir svarbą, mokytojams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti praktinėse veiklose – išbandyti laboratorijose esančių priemonių galimybes, pristatyti STEAM ištekliai, kuriuos gali panaudoti dalykų pamokose.