BAIGĖ MOKSLO METUS

Panevėžio Trečiojo amžiaus universitetas sėkmingai baigė dar vienus mokslo metus. Didžiulis būrys studentų, dėstytojų ir savanorių gegužės 31 d. susirinko į mokslo metų baigimo šventę. Susirinkusieji neliko abejingi studentų kurtiems mažiems stebuklams – spalvotų raštų šaliams, paveikslams.   Šventę pradėjo linijinių šokių kolektyvas, įrodęs, kad, norint, net per gana trumpą laiką galima nuveikti labai daug. Užsienio kalbų studentės sveikino susirinkusius įvairiomis kalbomis, dainomis.

Renginio organizatorė ir vedėja, dekanė Zita Kazlauskienė pristatė universiteto struktūrą – fakultetuose vykdomas veiklas, dėkojo kolektyvui ir svečiams už pagalbą, suburiant beveik 400 asmenų šeimą.

Parodos atidaryme dalyvavęs Povilas Urbšys pasidžiaugė, kad šiame universitete net brandaus amžiaus žmogus turi galimybę atsiskleisti, džiaugtis ir džiuginti kitus. Dėkodamas už nuveiktus darbusseimo narys menų fakulteto dekanei Vidai Špakauskienei įteikė padėką, o šio projekto vadovei savanorei Kristinai Kogan – gėlių puokštę.

Birželio 1 d. universiteto menų fakulteto studentės surengė tapybos parodą „Sustok akimirka“.