NEMOKAMOS STUDIJOS PEDAGOGO KVALIFIKACIJAI ĮGYTI AR PERSIKVALIFIKUOTI

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų kartu su projekto partneriais, pedagogų rengimo programas vykdančiomis aukštosiomis mokyklomis, vykdo pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju/pedagogu. Kandidatai į tikslines (pagal dalykus, pedagoginę specializaciją) programas bus atrenkami, atsižvelgiant į regioninius poreikius.

Pirmąsias paraiškas galima teikti iki 2018 m. birželio 8 d. Atranka į studijas bus vykdoma 2019 m. ir 2020 m. Iš viso per trejus metus projekto „Tęsk“ lėšomis bus finansuojama 821 studijų vietų.

– Studijos nemokamos, organizuojamos lanksčiai – penktadieniais – sekmadieniais arba savaitė sesijos, atsižvelgiant besimokančius asmenis;

– savivaldybė ieškos galimybių apmokėti kelionės išlaidas;

– paraiškas gali teikti asmenys, norintys įgyti pedagogo kvalifikaciją (jau turintys aukštojo mokslo diplomą ir dirbantys sekretore, laborantu, auklėtojo  ar mokytojo padėjėju ir pan.) ir pedagogai norintys įgyti papildomo dalyko kvalifikaciją;

– pildant paraišką būtina apgalvoti ir pasirinkti tą aukštąją mokyklą, kur kam būtų patogiau studijuoti;

– paraiškas iki birželio 8 d. imtinai teikti elektroniniu paštu TeskStudijos@upc.smm.lt.

 

Daugiau informacijos ir paraiškos formą rasite čia:

https://www.upc.smm.lt/naujienos/projektai/tesk/atranka.php